BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wnoszenie dokumentów w postaci elektronicznej

Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Białej Piskiej udostępnia Państwu cztery możliwości przekazywania dokumentów w postaci elektronicznej:

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

2. Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Urząd Miejski w Białej Piskiej

3. Poczta elektroniczna (e-mail)

4. Informatyczny nośnik danych

Informacja o stanie spraw:
Interesanci mają możliwość uzyskiwania informacji o stanie rozpatrywanych spraw, niezależnie od postaci dokumentów (elektronicznej lub papierowej), w jakiej zostały wniesione do Urzędu.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej znajduje się na

Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Adres skrytki Urzędu to:

/bialapiska/skrytka

 

Przesyłanie dokumentu elektronicznego:

Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP, użytkownik powinien przejść do Katalogu spraw, gdzie ma możliwość wyszukania typu sprawy powiązanej ze stosownym formularzem, umożliwiającym wypełnienie i przesłanie dokumentu elektronicznego.

 

Dokumenty mogą być przesyłane przy użyciu usługi centralnej o nazwie Pismo ogólne do podmiotu publicznego lub przy użyciu innych usług, znajdujących się w Katalogu spraw. Po wybraniu linku do usługi, należy kliknąć przycisk "Załatw sprawę", następnie zalogować się, lub utworzyć konto użytkownika (jeśli użytkownik go nie posiada). Potem w polu "Ustaw/zmień adresata" należy wyszukać adresata "URZĄD MIEJSKI w BIAŁEJ PISKIEJ" poprzez wpisanie w wyszukiwarce frazy "Urząd Miejski w Białej Piskiej" lub "urzadmiejskibialapiska”. Następnie należy wypełnić treść pisma oraz ewentualnie dodać załączniki.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) muszą zostać uwierzytelnione poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego, lub profilu zaufanego ePUAP, natomiast nie muszą być podpisywane elektronicznie skargi oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Nadawca otrzymuje automatycznie potwierdzenie o odebraniu przesyłki przez Urząd - tzw. Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia.

Odpowiedzi na pisma złożone do Urzędu przez ESP są wysyłane w postaci wskazanej przez nadawcę dokumentu (papierowej lub elektronicznej). W przypadku wysyłki elektronicznej adresat ma 14 dni na potwierdzenie odbioru dokumentu. Jeżeli tego nie uczyni dokument uważa się za skutecznie doręczony.

 

 

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Urząd Miejski w Białej Piskiej

znajduje się pod adresem https://bialapiska.eboi.pl/

 

EBOI to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta z urzędem z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki EBOI konieczność osobistego stawiania się w urzędzie zostaje zredukowana do minimum.

Z poziomu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta mają Państwo możliwość m.in.:

  • przesyłania nowych pism w formie eFormularzy,
  • podpisywania i szyfrowania przesyłki przy zastosowaniu podpisu elektronicznego,
  • śledzenia toku postępowania sprawy,
  • zaznajamiania się z listą spraw załatwianych w urzędzie,
  • pobierania wzorów dokumentów.

Otrzymanie każdego elektronicznego formularza przez urząd jest potwierdzane wysłaniem urzędowego poświadczenia odbioru. Usługa ta zapewniana jest przez system Hardware Security Module (HSM).

Dzięki zastosowaniu modułu HSM jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu w pełni bezpieczną komunikację z poziomu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.

 

Wnoszenie przesyłek pocztą elektroniczną (e-mail)

Na adres e-mail Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej:

um@bialapiska.pl


Klienci mogą składać pisma, które nie wszczynają postępowania administracyjnego rozstrzyganego w drodze decyzji administracyjnej.

Są to przesyłki składane w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, stanowiące jedynie elektroniczną formę kontaktu Klienta z Urzędem.

Pocztą elektroniczną mogą być przesyłane w szczególności skargi oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które nie muszą być składane przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP (ESP).

Odpowiedzi na przesyłki złożone na adres e-mail, są wysyłane w formie elektronicznej na zwrotny adres e-mail Klienta.

 

Wnoszenie dokumentów na informatycznym nośniku danych

Przesyłki na informatycznym nośniku danych, kierowane do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej , mogą być wnoszone w Sekretariacie Urzędu, II piętro pokój nr 16.

Przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych dzielimy na:
- przekazane bezpośrednio na informatycznym nośniku danych,
- stanowiące załącznik do pisma przekazanego na nośniku papierowym.
WAŻNE: Dokument elektroniczny doręczany na elektronicznym nośniku danych jest przekazywany wraz z tym nośnikiem.

Przyjmujemy następujące typy nośników danych:
• dysk CD (CD-RW) lub DVD (DVD-RW),
• pamięć flash,
• dysk USB.

Akceptowane są następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:
1) do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne lub multimedialne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, Open XML (.docx, .xlsx, .pptx),
2) do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .gif, .jpg (.jpeg), .geotiff, .tif (.tiff), .png, .svg,
3) do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową: .wav, .mp3, .avi, .mpeg, .mp4,
4) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z,
5) do określenia struktury i wizualizacji dokumentu elektronicznego:
a) do definiowania układu informacji: .xml, .xsd, .gml, .rng,
b) do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML: .xls, .xslt,
6) do elektronicznego podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych: XMLsig, .XAdES, PAdES, CAdES, XMLenc.

W przypadku większej liczby załączników (powyżej 1) należy je spakować do nieskompilowanego pliku o rozszerzeniu .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z.

Nośniki danych przekazane do Urzędu powinny być opatrzone: imieniem i nazwiskiem, oraz adresem korespondencyjnym osoby wnoszącej.

Odpowiedzi na pisma złożone na nośniku informatycznym, są wysyłane w postaci wskazanej przez wnoszącego dokument (papierowej lub elektronicznej).

Data powstania: poniedziałek, 24 paź 2016 09:25
Data opublikowania: poniedziałek, 24 paź 2016 09:51
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 719 razy