BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wydarzenia w Gminie Biała Piska

Gminne inwestycje

Szanowni Mieszkańcy Gminy Biała Piska,

zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią chciałbym Państwu przedstawić informacje na temat realizowanych i planowanych zadań oraz inwestycji w Naszej Gminie.

-Trwają końcowe prace budowlane przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej. W ramach tego zadania został wykonany remont budynków wraz z dociepleniem dachów, ścian zewnętrznych, wymianą starej stolarki okiennej. Inwestycja ta znacznie poprawi wizerunek i wygląd obiektu, a także znacznie zmniejszy straty ciepła co da oszczędności w kosztach ogrzewania. Na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie w formie premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Ponad 2 lata trwała w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie procedura oceny technicznej i merytorycznej naszych wniosków o dofinansowanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Drygałach oraz Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim. Złożone przez nas wnioski pozytywnie przeszły ocenę techniczną i merytoryczną oraz zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Z informacji jakie uzyskaliśmy, jest duża szansa, że jeszcze w tym roku zostaniemy zaproszeni do Warszawy na podpisanie umów. Będą to kolejne duże inwestycje w infrastrukturę szkolną.

- Niestety musimy również wydatkować środki własne na remont budynków gimnazjum w Białej Piskiej. Tylko w tym roku wykonaliśmy niezbędne naprawy odpadającej elewacji na kwotę ponad 20 tysięcy złotych. W przyszłości czeka nas oczyszczanie z rdzy i malowanie ogrodzenia wokół Gimnazjum. Szkoda, że musimy się zajmować i finansować remont nowych, zamiast skupić się na remontach starych budynków szkolnych.

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie szybko i sprawnie wykonała remonty ulic w mieście. Gmina w ramach dobrej współpracy wykonała nową zatokę autobusową wraz z wiatą przystankową przy drodze krajowej koło Szkoły Podstawowej. Samo przygotowanie dokumentacji i uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na roboty w pasie drogi krajowej trwały znacznie dłużej niż roboty budowlane, które wykonane zostały bardzo sprawnie. Obecnie zgodnie z zapowiedziami GDDKiA realizuje kolejny etap remontu drogi krajowej Nr 58 przebiegającej przez naszą Gminę. Tym razem został wyremontowany odcinek od przejazdu kolejowego w kierunku miejscowości Kaliszki. W przyszłym roku planowane jest wykonanie zatok autobusowych i przejścia dla pieszych w Kaliszkach.


- Zakończone zostały roboty budowlane przy budynku remizy OSP w Drygałach. Na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. W ramach  przeprowadzonych prac został wykonany remont dachu, schodów, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej oraz utwardzenie wjazdów. Pokrycie dachu i kolorystka ścian zewnętrznych budynku została dopasowana do wybudowanego w 2014 roku garażu, w którym obecnie garażuje nowy pojazd pożarniczy.

- Zakończona i rozliczona została modernizacja drogi wraz z przebudową przepustu w miejscowości Kumielsk. Jest to kolejne zadanie na które Gmina pozyskała dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. W ramach tego zadania został przebudowany przepust drogowy, którego nośność została znacznie zwiększona i dostosowana do ciężkiego sprzętu rolniczego, jaki dziś posiadają nasi rolnicy. Został również wykonany odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej oraz nowy chodnik, którego koszt został sfinansowany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumielsk. Stanowi to dobry i mądry przykład wykorzystania funduszu sołeckiego, który został powiązany z inwestycją gminną.

- Zakończono zadanie „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu
w miejscowości Giętkie - I etap”. Koszty tego zadania zostały sfinansowane ze środków własnych z wykorzystaniem funduszu sołeckiego Sołectwa Giętkie w ramach budżetu gminy. To także dobry przykład dobrze wykorzystania środków gminnych w ramach funduszu sołeckiego.

- W trakcie przygotowywane są dokumentacje techniczne na kolejne remonty i inwestycje. Jak zawsze powtarzałem, gdy w gminie jest spokój i atmosfera pracy, dzięki Państwa wsparciu i naszej pracy wspólnie zrealizujemy następne ważne dla nas wszystkich i oczekiwane przez mieszkańców inwestycje.

 

Piękno uszlachetnia.
Spotkanie środowisk twórczych Diecezji Ełckiej w Białej Piskiej

W sobotę, 8 października br., Gmina Biała Piska była gospodarzem XVII Diecezjalnych  Spotkań Środowisk Twórczych Diecezji Ełckiej.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji środowisk twórczych i dziennikarskich diecezji ełckiej. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Ełcki Ks. Jerzy Mazur.
W dalszej  kolejności program spotkania przewidywał: blok artystyczny zaplanowany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, prezentacje kulinarne przygotowane w Publicznym Gimnazjum, spotkanie z gwiazdą oraz poetyckie zamyślania w restauracji ,,Wrzos” w Białej Piskiej.

Część artystyczną rozpoczął występ chóru „Vino do cori” pod dyrekcją Sławomira Krupki. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowała także Katarzyna Chudzik–Bazydło. Utalentowanej sopranistce, która wystąpiła z mini recitalem, muzycznie towarzyszyli Marek i Patryk Piotrowscy. Uczestnikom spotkania zaprezentowali się także podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Betel” w Białej Piskiej oraz harcerze z 1 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Ex „Bi- Pi”. Artystycznym występom towarzyszyły wystawy rękodzieła artystycznego oraz pokaz tkactwa.

Degustację mazurskich przysmaków kulinarnych poprzedziła prezentacja multimedialna pt. ,,Biała Piska - Moja Mała Ojczyzna” oraz recytacja poezji Karola Wojtyły w wykonaniu uczennic Publicznego Gimnazjum w Białej Piskiej.

Serca zgromadzonej publiczności podbił także koncert Piotra Selima - pianisty, wokalisty i kompozytora. Prezentowanej przez niego ogromnej różnorodności nastrojów, klimatów, barw muzycznych, towarzyszyła recytacja poezji w wykonaniu Hanny Lewandowskiej. W poetyckie zamyślenia wprowadzili publiczność także poeci znani w środowisku twórczym diecezji ełckiej.

Szanowni Państwo,

odwieczne wartości: dobro, prawda i piękno nadają sens naszemu życiu. Stanowią również istotę sztuki. Każdy człowiek, nie tylko artysta, ich potrzebuje i szuka. Jestem przekonany, że odnaleźliśmy je w prezentacjach przygotowanych  na XVII Diecezjalne  Spotkania Środowisk Twórczych Diecezji Ełckiej w Białej Piskiej. Prowadzącemu spotkanie ks. dr hab.Jerzemu Sikorze i organizatorom: Diecezjalnemu Duszpasterstwu Środowisk Twórczych, Parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej oraz Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białej Piskiej oraz pracownikom Urzędu Miejskiego serdecznie dziękuję za przygotowanie uroczystości.

 

Gminy Biała Piska i Reńska Wieś
podpisały umowę o współpracy partnerskiej

Efektem owocnych spotkań przedstawicieli Gmin Biała Piska i Reńska Wieś  było podpisanie wspólnej umowy partnerskiej o współpracy. Dokument ten podpisano podczas XVII Diecezjalnych Spotkań Środowisk Twórczych w Białej Piskiej w dniu 8 października 2016 r.

Ze strony Gminy Reńska Wieś w uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Pan Marian Wojciechowski, Panie radne: Urszula Friedla, Ewelina Barteczko i Pan Józef Lewczak („Ojciec chrzestny” tej współpracy).

Modlitwę w intencji partnerstwa i błogosławieństwa dla współpracy gmin udzielił Biskup Ełcki Ks. Jerzy Mazur.  Moment podpisania umowy swoją obecnością zaszczycili Księża z Diecezji Ełckiej, Poseł na Sejm RP Jerzy Małecki, Starosta Powiatu Piskiego Andrzej Nowicki, jego zastępca Marek Wysocki oraz uczestnicy diecezjalnych spotkań środowisk twórczych.

Gmina Reńska Wieś położona jest w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Historycznie leży na Górnym Śląsku. Gmina liczy ponad 8 tys. mieszkańców  i zajmuje powierzchnię 97,91 km². Gmina Reńska Wieś już od 2000r. buduje partnerskie więzi z 5 europejskimi miastami i gminami.

Szanowni Państwo,

współpraca między naszymi gminami obejmować będzie m.in. wymianę grup dziecięcych i młodzieżowych, organizację wydarzeń kulturalnych, wymianę doświadczeń w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki, wzajemne poznawanie historii, tradycji i obyczajów obydwu społeczności lokalnych, nawiązanie kontaktu i współpracy między instytucjami kultury. Dzięki swobodnym kontaktom międzygminnym będziemy mogli zdobywać nowe doświadczenia, poznawać inną kulturę, obyczaje i wzbogacać naszą wiedzę o Polsce i nie tylko.

 

Sołectwo Zabielne ma własne logo

Czwartkowe przedpołudnie, 29 września 2016 r., na trwałe wpisze się w historię miejscowości Zabielne. Właśnie tego dnia w sołectwie Zabielne uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą historii wsi. Z inicjatywą utrwalenia rysu historycznego tej miejscowości i ustanowienia własnego logo, wystąpili mieszkańcy Zabielnego na czele z Sołtysem Panem Wacławem Markowskim. Logo jest znakiem graficznym sołectwa Zabielne. Symbolizuje otwartość, gościnność i serdeczność oraz podkreśla turystyczno-sportowy charakter tej miejscowości. Ta dobra, wspólna  inicjatywa całej społeczności sołectwa, może być przykładem dla innych.

 

Gminne obchody Święto Pieczonego Ziemniaka

Za nami gminne obchody Święta Pieczonego Ziemniaka w Orłowie. Dnia 25 września 2016 r. mieszkańcy, jak i wielu przybyłych do Orłowa gości, obchodzili święto, którego głównym motywem był ziemniak.Gospodarze sołectwa i instruktorzy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej dołożyli wszelkich starań, by atrakcji nie brakowało. Dla najmłodszych przygotowano liczne konkursy, konkurencje sportowe, czy też układanie wierszy i bajań o  bulwie ziemniaczanej. Dorośli zmagali się w konkurencjach muzycznych, artystycznych i poetyckich. Nie obyło się również bez tradycyjnego konkursu na potrawę ziemniaczaną. O tytuł najsmaczniejszej potrawy ziemniaczanej walczyło 17 smakołyków. Jury jednomyślnie postanowiło nominować i nagrodzić potrawy wszystkich uczestników konkursu. Pogoda dopisała, a jeszcze bardziej dopisały humory. Uroczystości towarzyszyło ognisko, przy którym wszyscy zgromadzeni śpiewali znane pieśni i zajadali się pieczonym, ogniskowym ziemniakiem. Zapraszamy za rok.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białej Piskiej zainaugurował rok akademicki 2016/2017

W samo południe, 30 września 2016 r.,  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białej Piskiej zaśpiewali uroczyste Gaudeamus Igitur. Uroczystość miała szczególnie podniosły charakter.

Otwarcia nowego roku akademickiego 2016/2017 dokonała doc. dr inż. Elżbieta Brandt Dziekan Wydziału Gospodarki Turystycznej w Ełku. Słuchacze UTW w Białej Piskiej, tworząc chór pod wdzięczną nazwą „Na chwilę”, przygotowali występ inauguracyjny, podczas którego zaprezentowali m.in. hymn Białej Piskiej. Uroczystość uświetnił także występ duetu gitarowego pod kierunkiem Pana Wojciecha Nalewajko. Wykład dotyczący historii oświaty na terenie gminy Biała Piska wygłosił  dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  w Białej Piskiej Andrzej Rosiński.

Indeksy zostały rozdane, czas rozpocząć wykłady. Wszystkim słuchaczom UTW Filii w Białej Piskiej – życzę powodzenia i wytrwałości.

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Białej Piskiej

Wojciech Stępniak

 

GALERIA ZDJĘĆ

Data powstania: środa, 12 paź 2016 15:04
Data opublikowania: środa, 12 paź 2016 15:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2019 11:17
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 882 razy