BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na XX Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 28 września 2016 r.

W dniu 28 września 2016 r. na XX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XX/128/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2016- 2022,

2. Uchwała Nr XX/129/2016 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2016,

3. Uchwała Nr XX/130/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutu sołectwom,

4. Uchwała Nr XX/131/2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej oświatowym jednostkom organizacyjnym Gminy Biała Piska,

5. Uchwała Nr XX/132/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej,

6. Uchwała Nr XX/133/2016 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017,

7. Uchwała Nr XX/134/2016 w sprawie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Biała Piska a Gminą Reńska Wieś,

8. Uchwała Nr XX/135/2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej zbadania zasadności skargi na Burmistrza Białej Piskiej.

9.Uchwała Nr XX/136/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska.

10. Uchwała Nr XX/ 137/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Uchwała Nr XX/138/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/113/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 7 paź 2016 12:01
Data opublikowania: piątek, 7 paź 2016 12:41
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 670 razy