BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na III ponadplanowej a zarazem XIX Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 06 lipca 2016 r.

W dniu 06 lipca 2016 r. na XIX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

  1. Uchwała Nr XIX/124/2016 w sprawie współpracy Gminy Biała Piska z innymi samorządami będącymi członkami Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w zakresie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „ Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów, poprzez wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych”, realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwójkompetencji kluczowych uczniów, 2 Oś priorytetowa – Kadry – dlaGospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaWarmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
  2. Uchwała Nr XIX/125/2016 w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej    na terenie Gminy Biała Piska.
  3. Uchwała Nr XIX/126/2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Biała Piska.
  4. Uchwała Nr XIX/127/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2016.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 8 lip 2016 13:28
Data opublikowania: piątek, 8 lip 2016 13:32
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 528 razy