BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 28 czerwca 2016 r.

W dniu 28 czerwca 2016 r. na XVIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

  1. Uchwała Nr XVIII/115/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała Piska za 2015 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2015 r.
  2. Uchwala Nr XVIII/116/2016 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej Piskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 r.
  3. Uchwała Nr XVI11/117/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2016.
  4. Uchwała Nr XV111/118/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2016 -2022.
  5. Uchwała Nr XVII1/119/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piskiego.
  6. Uchwała Nr XVII1/120/2016 w sprawie Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród dzieci urodzonych w latach 2015 -2017 w Gminie Biała Piska.
  7. Uchwała Nr XVI11/121 /2016 w sprawie Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dla gminy Biała Piska na lata 2016 -2017.
  8. Uchwała Nr XVIII/!22/2016 w sprawie Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci od 1 roku życia na terenie Gminy Biała Piska.
  9. Uchwala Nr XVIII/123/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w 2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 7 lip 2016 07:59
Data opublikowania: czwartek, 7 lip 2016 08:07
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 534 razy