BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej.

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej

Zakres robót obejmuje:

a)      docieplenie dachu,

b)      wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

c)      ocieplenie elewacji budynku płytami styropianowymi,

d)      branża sanitarna – ogrzewanie,

e)      roboty towarzyszące.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna oraz uzupełniająco przedmiary robót. Wykonawca winien uwzględnić  w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót mogą być zastąpione materiałami równoważnymi. Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne  i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Występujące  w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych.

UWAGA!

W związku z tym, że roboty budowlane będą prowadzone na obiekcie Szkoły Podstawowej
w trakcie roku szkolnego należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Szkoły. Po 01 września 2016 r. wykonywanie prac w budynku
w czasie godzin pracy Szkoły należy uzgodnić z Dyrektorem Szkoły.

Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 24 cze 2016 10:01
Data opublikowania: piątek, 24 cze 2016 12:44
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:49
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 21086 razy