BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ.

Modernizacja drogi w miejscowości Kumielsk Zadanie 1 „Modernizacja drogi wraz z przebudową przepustu w miejscowości Kumielsk”. Zadanie 2 „Budowa chodnika w miejscowości Kumielsk”

Biała Piska, 10.06.2016 r.

 

Znak sprawy

BiRG ZP.271.4.2016    

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ:Modernizacja drogi w miejscowości Kumielsk

Zadanie 1

„Modernizacja drogi wraz z przebudową przepustu w miejscowości Kumielsk”.

Zadanie 2

„Budowa chodnika w miejscowości Kumielsk”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 poz.2164) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie informujemy, że

Budowa chodnika w m. Kumielsk:
Pytanie 1:

Zwracamy się o potwierdzenie, w Kosztorysie ofertowym poz. 21 należy ująć grubość podbudowy z mieszanki niezwiązanej 15 cm.

 

Odpowiedź 1:

  1. Należy ująć grubość podbudowy z mieszanki niezwiązanej 15 cm.

 

Pytanie 2:  

Zwracamy się o potwierdzenie, że Kosztorysie ofertowym poz. 25 ława betonowa z oporem należy ująć w kolumnie - jednostka obmiaru m3 (jest - m).


Odpowiedź 2:  

Jednostką obmiaru jest m³.

Modernizacja drogi wraz z przebudową przepustu w m. Kumielsk:

Pytanie 1:  

Zwracamy się o potwierdzenie, że Kosztorysie ofertowym poz. 4 rozbiórka ścianek oporowych żelbetowych i poz. 5 rozebranie istniejącego przepustu należy ująć w kolumnie - jednostka obmiaru - m3 (jest -m2).


Odpowiedź 1:

W poz. 4 i 5 jednostką obmiaru jest m³.

 

Pytanie 2:  

Zwracamy się o potwierdzenie, że Kosztorysie ofertowym poz. 6 rozebranie bariery stalowej na przepuście należy ująć w kolumnie - jednostka obmiaru - m (jest - m2).


Odpowiedź 2:

W poz. 6 jednostką obmiaru jest metr.

 

   Pytanie 3:  

Czy materiały z rozbiórki stają się własnością oferenta, jeżeli nie to jak Zamawiający zamierza je zagospodarować i czy oferent ma uwzględnić ewentualny wywóz w kalkulacji.


Odpowiedź 3:

Materiały z rozbiórki są własnością Wykonawcy, który winien skalkulować w kosztach własnych wywóz tych materiałów.

 

Pytanie 4:  

Czy Zamawiający wskaże konkretne miejsce odwozu gruntu z korytowania?

 

Odpowiedź 4:

Zamawiający wskaże miejsce odwozu urobku z korytowania w odległości do 3 km od miejsca realizacji inwestycji.

 

Pytanie 5:  

Poz. 28 Kosztorysu ofertowego - Nawierzchnie z kostki bet. brukowej gr. 8 cm - prosimy   o potwierdzenie że należy ułożyć kostkę na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, prosimy o podanie koloru kostki.

 

Odpowiedź 5:

Zgodnie z rys. 4 kostkę na zjazdach należy ułożyć na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm – kolor kostki czerwony.

 

Pytanie 6:  

Prosimy o załączenie szczegółów rozwiązań technicznych:- umocnienie skarp palisadą z kołków drewnianych z drewna iglastego.


Odpowiedź 6:

Lokalizację umocnienia skarp zaznaczono na rys. 1. Zakres robót podaje poz. Kosztorysowa

KNP 16 -0212-01-01 – palisada z kołków drewnianych dł. 1,5 m wbitych na głębokość 1,0 m.

Data powstania: piątek, 10 cze 2016 10:05
Data opublikowania: piątek, 10 cze 2016 10:51
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:48
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 21676 razy