BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 25 maja 2016 r.

W dniu 25 maja 2016 r. na XVII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XVII/106/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2016-2022,

2. Uchwała Nr XVII/107/2016 w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2016,

3. Uchwała Nr XVII/108/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Biała Piska na lata 2016-2019,

4. Uchwała Nr XVII/109/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Biała Piska na lata 2016-2026,

5. Uchwała Nr XVII/110/2016 w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Biała Piska,

6. Uchwała Nr XVII/111/2016 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Biała Piska za 2015 r.,

7. Uchwała Nr XVII/112/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Zabielne w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutu sołectwom,

8. Uchwała Nr XVII/113/2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

9. Uchwała Nr XVII/114/2016 w sprawie wstrzymania procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Biała Piska, którego przedmiotem jest lokalizacja siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą toewarzyszącą w obrębach geodezyjnych: Bełcząc, Kożuchy, Danowo, Szkody, Kózki, Kowalewo.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 10 cze 2016 08:54
Data opublikowania: piątek, 10 cze 2016 10:09
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 669 razy