BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

Modernizacja drogi w miejscowości Kumielsk Zadanie 1 „Modernizacja drogi wraz z przebudową przepustu w miejscowości Kumielsk”. Zadanie 2 „Budowa chodnika w miejscowości Kumielsk”

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi wraz z przebudową przepustu w miejscowości Kumielsk.

Zadanie 1

„Modernizacja drogi wraz z przebudową przepustu w miejscowości Kumielsk”.

        Zakres robót obejmuje:

a)      prace przygotowawcze i rozbiórkowe istniejącego przepustu,

b)      montaż rury przepustu (blacha karbowana),

c)      umocnienie dna cieku głównego,

d)      wzmocnienie skarp,

e)      montaż barierek ochronnych,

f)        ułożenie warstw konstrukcyjnych drogi na odcinku 155 mb,

g)      wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu o grubości 4 cm na odcinku 155 mb,

h)      wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu o grubości 4 cm. na odcinku 155 mb,

Zadanie 2

„Budowa chodnika w miejscowości Kumielsk”

         Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika – ciągu pieszegona odcinku 155 mb.

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz uzupełniająco przedmiary robót. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione materiałami równoważnymi.

       Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne  i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych.

Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 30 maj 2016 14:12
Data opublikowania: poniedziałek, 30 maj 2016 14:27
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 08:48
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 22299 razy