BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

KLAUZULE INFORMACYJNE

Klauzula informacyjna dla pracowników:

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.) Urząd Miejski w Białej Piskiej informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Białej Piskiej- Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz  innych ustaw.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla umów zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą:

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.) Urząd Miejski w Białej Piskiej informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Białej Piskiej- Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w /konsultacjach /promocjach / konkursach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Białej Piskiej - Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji obsługi promocji oraz /lub konsultacji, konkursów.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla interesantów/kontrahentów oraz przyszłych klientów:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Białej Piskiej - Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich.
 3. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od interesantów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Data powstania: poniedziałek, 30 maj 2016 08:32
Data opublikowania: poniedziałek, 30 maj 2016 08:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 maj 2018 10:10
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2435 razy