BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska,

chciałbym Państwu przedstawić informacje o podjętych działaniach w zakresie inwestycji drogowych. Jak zawsze przy planowaniu inwestycji (w tym także drogowych) ważną kwestią jest możliwość dofinansowania zadań gminnych ze środków zewnętrznych, a przede wszystkim ze środków unijnych. Należy przypomnieć, że w poprzednim okresie programowania tj. w latach 2007-2013 nie było programu unijnego, z którego można było skorzystać, aby uzyskać dofinansowanie na modernizację dróg gminnych.

Mając na uwadze możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych w nowej perspektywie na lata 2014-2020 przygotowaliśmy dokumentację techniczną, która stanowi podstawę do aplikowania o dofinansowanie. W ramach ogłoszonego konkursu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przygotowaliśmy 8 wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w Urzędzie Marszałkowski w Olsztynie i dotyczyły:

  1. Modernizacji drogi gminnej ul. Zielona w Drygałach,
  2. Modernizacji drogi gminnej Szkody – Radysy,
  3. Modernizacji drogi gminnej w Rakowie Małym,
  4. Modernizacji drogi gminnej w Pogorzeli Wielkiej,
  5. Modernizacji drogi gminnej w Orłowie,
  6. Modernizacji drogi gminnej w Konopkach,
  7. Modernizacji drogi gminnej ul. Cicha w Białej Piskiej,
  8. Modernizacji drogi gminnej w Komorowie etap II.

Nabór wniosków w konkursie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” trwał od 22 lutego do 31 marca 2016 roku. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło aż 317 wniosków o przyznanie pomocy. Kwota pomocy, o którą ubiegają się Wnioskodawcy z całego województwa  przekracza 224 miliony złotych. Niestety planowany budżet w tym konkursie to około 120 milionów. W chwili obecnej trwa ocena techniczna i merytoryczna złożonych projektów. Czekamy na ocenę naszych wniosków.

 

W ubiegłym roku została przygotowana dokumentacja techniczna „Modernizacja drogi wraz z przebudową przepustu w miejscowości Kumielsk”. Została ona sfinansowana ze środków gminnych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kumielsk. Przekonałem mieszkańców sołectwa, aby dokumentacja modernizacji drogi w Kumielsku (w kierunku miejscowości Guzki) obejmowała ułożenie masy asfaltowej, przebudowę przepustu na rzece Kulona oraz budowę ciągów pieszych. Poszukując innych źródeł dofinansowania modernizacji infrastruktury drogowej, za dobrą radą Pani Marszałek Wioletty Śląskiej Zyśk złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie remontu drogi ze środków terenowego funduszu ochrony gruntów rolnych. Po pozytywnej ocenie wniosku została podpisana umowa na dofinansowanie w/w zadania na kwotę 80 000 zł. Planowany termin realizacji zadania czerwiec – lipiec 2016 r. Serdeczne podziękowania dla Pani Marszałek.

Dodatkowo zostanie wykonany ciąg pieszy, który zostanie sfinansowany z budżetu gminy, w tym część środków będzie z funduszu sołeckiego Sołectwa Kumielsk.

 

Drodzy Państwo,

jak już informowałem po wielu ważnych spotkaniach jakie odbyłem, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Olsztynie przystąpi do realizacji remontu odcinka drogi krajowej w Białej Piskiej - ulica Moniuszki, tak długo oczekiwanego przez naszych mieszkańców. Został już ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. Planowany zakres prac dotyczy gruntownego remontu drogi: zmiany nawierzchni drogi wraz z wymianą jej podbudowy od skrzyżowania z ulicą Witosa do budynku poczty, modernizację sieci kanalizacji deszczowej, poszerzenie chodnika z przebudową zatoki autobusowej (od strony osiedla Witosa) wraz z dodatkowym przejściem dla pieszych.

W ramach dobrej współpracy przy realizacji powyższego zadania Gmina Biała Piska wykonała dokumentację modernizacji kanalizacji deszczowej oraz wykona nową zatokę autobusową wraz z wiatą przystankową przy Szkole Podstawowej. W celu poprawy bezpieczeństwa dodatkowo zostanie wykonany aktywny znak świetlny nad przejściem dla pieszych z którego korzystają głównie dzieci i młodzież szkolna. Planowany termin realizacji w/w inwestycji czerwiec – lipiec 2016 roku.

W związku z tym planowane kolejne prace na drodze krajowej, które obejmą wymianę nawierzchni ścieralnej od poczty poprzez centrum miasta do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego zostaną wykonane jeszcze w tym roku po zakończeniu gruntownego remontu ulicy Moniuszki.

 

Pragnę też poinformować, że zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej remontu ulic i budowy parkingów na Osiedlu Witosa. Zakres obejmuje:

- remont ulicy przy bloku nr 10 (dojście do Orlika) z dobudową miejsc parkingowych,

- budowa parkingu przy blokach nr 12-14,

- przebudowę ulicy (z jej poszerzeniem i parkingiem) przed blokiem nr 9.

 

Szanowni Państwo,

poprawa infrastruktury drogowej na terenie naszej gminy to jedno z ważniejszych zadań. Modernizacja dróg to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg – naszych mieszkańców. Dlatego też czynię wszelkie starania, aby skorzystać ze wszelkich możliwych form dofinansowania, czy też różnych form współpracy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Dzięki dobrej, mądrej i merytorycznej współpracy z Powiatem Piskim, Urzędem Marszałkowskim oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad drogi zlokalizowane na terenie Naszej gminy będą sukcesywnie modernizowane.

Data powstania: czwartek, 28 kwi 2016 07:28
Data opublikowania: czwartek, 28 kwi 2016 07:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2019 11:16
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 840 razy