BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 31 marca 2016 r.

W dniu 31 marca 2016 r. na XVI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XVI/101/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2016-2022,

2. Uchwała Nr XVI/102/2016 w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2016,

3. Uchwała Nr XVI/103/2016 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Piska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Biała Piska,

4. Uchwała Nr XVI/104/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

5. Uchwała Nr XVI/105/2016 w sprawie zmiany Uchwały IX/96/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 5 kwi 2016 14:11
Data opublikowania: wtorek, 5 kwi 2016 14:36
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 621 razy