BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w 2016 roku.

Przedmiotem zamówienia jest zakup pospółki oraz mieszanki kruszywa łamanego o frakcji
0-31,5mm i transport do miejsc wskazanych przez Zamawiającego (drogi gminne)
z mechanicznym załadunkiem i wyładunkiem samochodami ciężarowymi o ładowności jeden 10t – 20t, drugi 10t – 30t.

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie według cen jednostkowych:

  • 1 tona pospółki,
  • 1 tona mieszanki kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm (udział kruszywa łamanego w składzie mieszanki min. 60%),
  • 1 tkm od miejsca poboru pospółki (w cenie 1 tkm powinny być zawarte: mechaniczny załadunek, transport i rozładunek),

Cena sprzętu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
a w szczególności: koszty dojazdu sprzętu do miejsca realizacji zamówienia oraz dodatkowe koszty związane z mechanicznym załadunkiem, transportem i rozładunkiem.

Przewidywana ilość zakupu pospółki do 5 600 t.

Przewidywana ilość zakupu mieszanki kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm (udział kruszywa łamanego w składzie mieszanki min. 60%) do 1 160 t.

Przewidywana ilość zleconych tkm do 105 000 tkm.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zakupu pospółki, mieszanki kruszywa łamanego oraz zmiany ilości zleconych tkm.

Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 1 mar 2016 08:14
Data opublikowania: wtorek, 1 mar 2016 09:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 12:34
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 17364 razy