BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 23 lutego 2016 r.

W dniu 23 lutego 2016 r. na XV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XV/94/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2016-2022,

2. Uchwała Nr XV/95/2016 w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2016,

3. Uchwała Nr XV/96/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej za 2015 r.,

4. Uchwała Nr XV/97/2016 w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Biała Piska,

5. Uchwała Nr XV/98/2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Biała Piska oraz przyznawania liczby punktów za poszczególne kryterium,

6. Uchwała Nr XV/99/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej,

7. Uchwała Nr XV/100/2016 w sprawie ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Biała Piska.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 29 lut 2016 10:33
Data opublikowania: poniedziałek, 29 lut 2016 10:56
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 618 razy