BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz petycji w 2016 r.

L.p.

Przedmiot petycji

Składający petycje

Sposób załatwienia petycji

 1

Petycja wniesiona w dniu 01.02.2016 r. przez mieszkańców ul. Żeromskiego i ul. Pl. A. Mickiewicza w Białej Piskiej w sprawie podłączenia domów (mieszkań) do ciepłowni na ul. Witosa zarządzanej przez ZEC Sp. z o.o. w Białej Piskiej

Mieszkańcy ul. Żeromskiego i ul. Pl. A. Mickiewicza w Białej Piskiej

Udzielono odpowiedzi

2

Petycja skierowana w dniu 27.11.2015 r. do kancelarii Prezydenta RP Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich (data wpływu 14.12.2015 r.) w sprawie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radysach przekazana przez ww. kancelarię w dniu 10.02.2016 r. do Burmistrza Białej Piskiej o rozpatrzenie zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Kancelaria Prezydeanta RP

Udzielono odpowiedzi

3

Petycja skierowana w dniu 26.02.2016 r. w sprawie włączenia drogi przebiegającej przez miejscowość Pawłocin do wniosku o dofinansowanie budowy drogi asfaltowej w ramach programu „Rozwój Obszarów Wiejskich”

Mieszkańcy Sołectwa Pawłocin

Spotkanie z mieszkańcami w dniu 02.03.2016 r.

4

Petycja w sprawie wstąpienia do konkursu w ramach programu „Podwórko Nivea” rodzinne miejsce zabaw – edycja 2016

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Udzielono odpowiedzi

5

Petycja adresowana do przedstawicieli branży spożywczej w ramach akcji „Nasi Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny”

Fundacja Nadzieja dla Rodzin

 Udzielono odpowiedzi

6

Petycja w sprawie wymiany systemów operacyjnych Windows XP

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Udzielono odpowiedzi

7

Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

 

Andrzej Szumski

Nieformalne Towarzystwo

Osób Poszkodowanych

Scalaniem Gruntów

KOMASOWANI.PL

 

 

8

Petycja o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci)

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

 

Data powstania: środa, 24 lut 2016 11:52
Data opublikowania: środa, 24 lut 2016 12:03
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 842 razy