BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w 2016 roku.

Przedmiotem zamówienia jest zakup pospółki oraz mieszanki kruszywa łamanego o frakcji
0-31,5mm i transport do miejsc wskazanych przez Zamawiającego (drogi gminne)
z mechanicznym załadunkiem i wyładunkiem samochodami o ładowności od 10 t do 30 t.

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie według cen jednostkowych:

  • 1 tona pospółki,
  • 1 tona mieszanki kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm (udział w składzie pospółki 30%- 40%),
  • 1 t/km od miejsca poboru pospółki (w cenie 1 t/km powinny być zawarte: mechaniczny załadunek, transport i rozładunek),

Cena sprzętu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
a w szczególności: koszty dojazdu sprzętu do miejsca realizacji zamówienia oraz dodatkowe koszty związane z mechanicznym załadunkiem, transportem i rozładunkiem.

Przewidywana ilość zakupu pospółki do 5 000 t.

Przewidywana ilość zakupu mieszanki kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm (udział
w składzie pospółki 30%-40%) do 1 500 t.

Przewidywana ilość zleconych t/km do 105 000 t/km.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zakupu pospółki, mieszanki kruszywa łamanego oraz zmiany ilości zleconych t/km.

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 15 lut 2016 12:26
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lut 2016 13:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 12:32
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 17838 razy