BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Bezpłatne porady prawne od 01.01.2016 r.

Szanowne Państwo,

z dniem 1 stycznia 2016 r. na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy, która zakłada stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Na terenie całego kraju powstanie ponad 1500 punktów, w których  będzie świadczona pomoc prawna.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

*młodzież do 26 roku życia,

*osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

*seniorzy po ukończeniu 65 lat,

*osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

*kombatanci,

*weterani,

*zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Ustawa pozwala także na wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych zachowując wszystkie dotychczasowe formy świadczonej przez nie pomocy oraz przewidując możliwość powierzenia im prowadzenia 50% punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie Powiatu Piskiego określono lokale powiatowe, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Zostały one wskazane w Zarządzeniu Nr 36/2015 Starosty Piskiego. Niniejsze zarządzenie  w załączeniu.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Białej Piskiej

Wojciech Stępniak

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 10 lut 2016 14:22
Data opublikowania: środa, 10 lut 2016 14:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2019 10:39
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 863 razy