BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAWKI TARYF ZA WODĘ I ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2016 R. NA TERENIE GMINY BIAŁA PISKA

Na podstawie Uchwały Nr XII/71/2015 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wysokość cen i stawek opłat ( netto) dla wszystkich odbiorców usług dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Biała Piska wynosi:

  1. Za pobór 1 m3 wody – 2,99zł,
  2. Za przyjęcie i odprowadzenie 1m3 ścieków – 4,98 zł,
  3. Stawka abonamentowa na odbiorcę w zł/m-c – 3,70 zł.

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Decyzją nr BI.RET.070.607.2018.TR z dnia 2 maja 2018 r.  wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdzono na okres 3 lat,  taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązującą na terenie Gminy Biała Piska .

Zgodnie z decyzją wielkość cen i stawek opłat za wodę i ścieki (netto)  od 2 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

1)  od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:

 

  • cena  1 m3 wody  – 3,11zł,
  • cena  1m3 ścieków – 5,46zł,

2) od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy:

  • cena  1 m3 wody  – 3,27zł,
  • cena  1m3 ścieków – 5,46zł,

3) od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy:

  • cena  1 m3 wody  – 3,31zł,
  • cena  1m3 ścieków – 5,50zł,

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza sie podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Data powstania: piątek, 22 sty 2016 14:49
Data opublikowania: piątek, 22 sty 2016 14:49
Data edycji: środa, 27 cze 2018 09:18
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 838 razy
Ilość edycji: 1