BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2016 roku.

Biała Piska 16-12-2015 r.

 

 

znak sprawy:

BiRG ZP.272.6.2015

 

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w procedurze zamówienia publicznego przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 03 grudnia 2015 r. w przedmiocie zamówienia pn.:Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2016 roku unieważnia przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm.).

 

Uzasadnienie

Cena oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Data powstania: czwartek, 17 gru 2015 07:54
Data opublikowania: czwartek, 17 gru 2015 08:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 12:29
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 20189 razy