BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

UCHWAŁA Nr XXIX/298/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej 6, stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
art. 67 ust. 1 i 3 art. 68 ust. 1 pkt. 7, art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ) oraz Uchwały Nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X(61)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:


§ 1Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego jak niżej:


Lokalu mieszkalnego numer 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej 6, usytuowanym na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 290/1 o powierzchni 125 m2 wraz z udziałem w części ułamkowej w gruncie.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 14 lut 2005 12:18
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lut 2005 12:34
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1816 razy