BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Dostawa paliwa – etyliny bezołowiowej 95 i 98 oraz oleju napędowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Zadanie 1 – dostawa etyliny bezołowiowej 95. Zadanie 2 – dostawa etyliny bezołowiowej 98. Zadanie 3 – dostawa oleju napędowego.

Biała Piska, 01.12.2015 r.                                                                        

Znak sprawy

BiRG ZP.272.4.2015.

                             

Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ

Dostawa paliwa – etyliny bezołowiowej 95 i 98 oraz oleju napędowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Zadanie 1 – dostawa etyliny bezołowiowej 95.

Zadanie 2 – dostawa etyliny bezołowiowej 98.

Zadanie 3 – dostawa oleju napędowego.

 

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy  z  dnia  29  stycznia 2004 r. Prawo  zamówień  publicznych   (t.j. Dz.  U.  z  2013 poz.907) w odpowiedzi  na  skierowane do Zamawiającego zapytania informujemy, że


Pytanie 1:   

W  związku   z   ogłoszonym   postępowaniem   na   zakup   paliw,   zwracam  się   z   prośbą  o zaakceptowanie załączonej umowy.


Odpowiedź 1:

Do postępowania przetargowego prowadzonego pn:Dostawa paliwa – etyliny bezołowiowej 95 i 98 oraz oleju napędowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Zadanie 1 – dostawa etyliny bezołowiowej 95.

Zadanie 2 – dostawa etyliny bezołowiowej 98.

Zadanie 3 – dostawa oleju napędowego

Zamawiający dołączył wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór umowy precyzuje warunki i zasady współpracy między stronami. Zapis w § 2 ust. 1 określa miejsce dostawy przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający nie akceptuje warunków zaproponowanej umowy.

 

Data powstania: wtorek, 1 gru 2015 13:14
Data opublikowania: wtorek, 1 gru 2015 14:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 12:28
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 21990 razy