BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

Udzielenie w 2015 r. kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Okres wykorzystania kredytu: 18 grudnia 2015 r. (udostępnienie kredytu – przelew środków na rachunek Zamawiającego).

3. Wykorzystanie kredytu bezgotówkowo.

4. Termin spłaty rat kredytu od 31 stycznia 2017 roku do 28 lutego 2022 roku w ratach miesięcznych płatnych na koniec miesiąca w kwotach:

a)    od 31.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 10 000,00 zł /miesięcznie

b)    od 31.01.2018 r. do 31.12.2018 r.– 10 000,00 zł /miesięcznie.

c)    od 31.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 20 000,00 zł /miesięcznie.

d)    od 31.01.2020 r. do 31.12.2020 r.– 20 000,00 zł /miesięcznie.

e)    od 31.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 20 000,00 zł /miesięcznie.

f)     od 31.01.2022 r. do 28.02.2022 r. – 20 000,00 zł/ miesięcznie.

 

5. Zaoferowane opłaty za wypożyczenie kredytu będą rozliczane w równych ratach miesięcznych płatnych na koniec miesiąca.

6. Kredytodawca nie będzie pobierać odsetek i innych dodatkowych opłat i prowizji bankowych przy rozpatrzeniu, udzieleniu kredytu oraz w czasie trwania umowy z wyjątkiem opłaty za wypożyczenie.

7. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco.

8. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości bądź części bez dodatkowych opłat i prowizji bankowych.

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu w okresie trwania umowy, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.

 

Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 30 lis 2015 14:24
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lis 2015 15:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 12:28
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 22187 razy