BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja o konferencji pt. Kształcenie zawodowe pod potrzeby lokalnego rynku pracy

Informuje się żę, w ramach Piskiego Partnerstwa Lokalnego pt. Kształcenie zawodowe pod potrzeby lokalnego rynku pracy w dniu 23 listopada 2015 r. w Hotelu nad Pisą w Piszu odbędzie się bezpłatna konferencji pt. Kształcenie zawodowe pod potrzeby lokalnego rynku pracy.

 

Program konferencji

11:30 – 12.00

 

Rejestracja uczestników

                                      MODUŁ I                      

 

Powitanie gości przez Starostę Powiatu Piskiego Andrzeja Nowickiego.

Przedstawienie programu Spotkania.

Prezentacja: „Współpraca pracodawców ze szkołami powiatu piskiego” - pani Małgorzata Sulewska – doradca zawodowy w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu.

Prezentacja: Analiza badań kwestionariuszowych wśród wybranych przedsiębiorców z terenu powiatu piskiego. Kwalifikacje absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb lokalnego rynku pracy – porównanie – Dyrektor PUP w Piszu, Pan Marcin Kamiński.

Wystąpienie: Oczekiwania pracodawcy wobec absolwentów szkół –kandydatów do pracy. Pani Ewa Porwisiak- specjalista ds. osobowych w Sp. z o.o. TELMEX.

Wystąpienie: „Zmiany w kształceniu zawodowym” - Pani Grażyna Przasnyska - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Prezentacja: Europejskie wzorce przygotowania do zawodu – Pan Zbigniew Brzeziński.

 

Przerwa kawowa

 

 

 

 

 

MODUŁ II

 

 

 

 

 

Panel dyskusyjny - warsztaty:

 

Co możemy zrobić, w jakich kierunkach kształcić przyszłych kandydatów do pracy aby zaspokoić potrzeby lokalnego rynku pracy?

 

,,Burza mózgów’’ – praca w grupach: problemy, potrzeby, zasoby, możliwości do wykorzystania.

 

Wypracowanie modelu kształcenia szkolnego i pozaszkolnego adekwatnego do lokalnego rynku pracy.

 

Ustalenie ram czasowych wdrożenia modelu.

 

15.00

Podsumowanie Spotkania

 

Data powstania: wtorek, 10 lis 2015 12:18
Data opublikowania: wtorek, 10 lis 2015 12:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 sty 2019 07:54
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 718 razy