BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXIX/291/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy miejscowości
Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIV/109/2003 Rady Miejskiej
w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Biała Piska – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1


Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Klarewa w sprawie nadania nazwy miejscowości ,,Klarewo”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data powstania: poniedziałek, 14 lut 2005 12:03
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lut 2005 12:34
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1911 razy