BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

 • Certyfikat rzetelnego beneficjenta - Gminy Biała Piska
  Certyfikat rzetelnego beneficjenta - Gminy Biała Piska
 • Podziękowania dla Gminy Biała Piska
  Podziękowania dla Gminy Biała Piska
 • Podziękowania dla Gminy Biała Piska
  Podziękowania dla Gminy Biała Piska
 • Otwarcie drogi powiatowej Kowalewo - Milewo
  Otwarcie drogi powiatowej Kowalewo - Milewo
 • Otwarcie drogi powiatowej Kowalewo - Milewo
  Otwarcie drogi powiatowej Kowalewo - Milewo
 • Dzień Edukacji Narodowej w Białej Piskiej
  Dzień Edukacji Narodowej w Białej Piskiej
 • Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej i OSP w Drygałach
  Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej i OSP w Drygałach
 • Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej i OSP w Drygałach
  Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej i OSP w Drygałach
 • Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej i OSP w Drygałach
  Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej i OSP w Drygałach
 • Inauguracja Uniwersytetu III Wieku w Białej Piskiej
  Inauguracja Uniwersytetu III Wieku w Białej Piskiej

Działania godne naśladowania

 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska,

okres ostatnich tygodni to czas podsumowania mijającej perspektywy finansowej 2007-2013 przez instytucje, które były odpowiedzialne za realizację i rozliczenie projektów unijnych. Chciałbym się podzielić z Państwem miłymi informacjami. W dniu 22 września 2015 r. na konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie podsumowano projekty chroniące środowisko Warmii i Mazur. Nasza Gmina otrzymała certyfikat „Rzetelnego Beneficjenta Funduszy Europejskich Perspektywy 2007-2013 przeznaczonych na realizację projektów chroniących środowisko Warmii i Mazur”. To wyróżnienie dotyczyło projektów zrealizowanych przez Naszą Gminę w ramach których uzyskaliśmy dofinansowanie i wykonaliśmy 7 dużych zadań inwestycyjnych: modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach z terenu gminy.

Również w dniu 12 października 2015 r. na konferencji organizowanej przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina Gmina Biała Piska otrzymała podziękowania jako beneficjent Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za udział i pozyskiwanie środków finansowych dla rozwoju regionu. W ramach dofinansowania z PROW w latach 2010-2014 zostało wykonanych przez Gminę Biała Pisk 15 projektów oraz 10 przez MGOK w Białej Piskiej. Projekty dotyczyły budowy świetlic wiejskich, centrum kultury, boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw, oczyszczenia stawu oraz zagospodarowania terenów gminnych, organizacji dożynek i innych spotkań kulturalno – sportowych.

Są to kolejne wyróżnienia przyznane naszej Gminie za zrealizowane inwestycje unijne. Potwierdzają też, że dobrze umiemy pozyskiwać środki unijne. Uważam to za nasz wspólny sukces, dający dodatkową motywację i mobilizację do pozyskiwania kolejnych środków na realizację następnych ważnych zadań w naszej gminie.

 

Współpraca godna naśladowania

Dnia 8 października br. symbolicznie oddano do użytku zmodernizowaną drogę powiatową Biała Piska – Kowalewo – granica powiatu, odcinek Kowalewo – Milewo. Inwestycja realizowana przez Powiat Piski uzyskała dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015”. Inwestycja ta była współfinansowana przez Gminę Biała Piska w kwocie 459 668,28 zł., która była partnerem projektu. Modernizacja tej drogi to godny naśladowania przykład dobrego partnerstwa. Każdemu z nas bardzo zależało na powodzeniu zadania, bo mieliśmy na uwadze mieszkańców codziennie użytkujących tę drogę. Doceniając starania władz Powiatu Piskiego i Gminy Biała Piska sami mieszkańcy Kowalewa - Sołtys wraz z członkami Stowarzyszenia Rozwoju i Integracji Środowisk Wiejskich w Gminie Biała Piska przejęli inicjatywę i zorganizowali spotkanie związane z zakończeniem budowy drogi. Była to też okazja do symbolicznego oddania drogi do użytku przez Pana Starostę Andrzeja Nowickiego wraz z członkami Zarządu Powiatu, radnymi Powiatu, Burmistrza Białej Piskiej wraz z radnymi Rady Miejskiej. W uroczystości wzięła udział też Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego P.Wioletta Śląska–Zyśk, która z wielkim zainteresowaniem zapoznała się także i z innymi zadaniami wykonanymi na rzecz sołectwa przez samych mieszkańców Kowalewa oraz funkcjonujące na jego terenie Stowarzyszenie. Projekty unijne wykonane przez Stowarzyszenie spotkały się z wielkim uznaniem Pani Marszałek.

 

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Coroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej były doskonałą okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych i wyróżniających się nauczycieli oraz wychowawców, a także do tego, aby pracownikom administracji i obsługi szkół podziękować za codzienną pracę. Na spotkanie przybyli: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy oświaty szkół prowadzonych przez gminę Biała Piska, emeryci, a także Radni Rady Miejskiej w Białej Piskiej. Nieodłączny element uroczystości stanowiły podziękowania skierowane do dyrektorów szkół i wszystkich zatrudnionych w placówkach oświatowych za podejmowany codzienny trud na rzecz edukacji gminnej oraz zaangażowanie, dzięki któremu młodzi ludzie mogą podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata. Głównym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień najlepszym pedagogom. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej podejmowanej na rzecz uczniów, szkoły i środowiska, 6 nauczycieli zostało uhonorowanych Nagrodą Burmistrza Białej Piskiej. W poszczególnych placówkach oświatowych dyrektorzy nagrodzili łącznie 88 nauczycieli oraz pracowników oświaty.

Szkoły osiągają wyniki, modernizowana jest baza dydaktyczno-sportowa. Ale najważniejsze, że dzięki mądrej polityce oświatowej w naszej gminie nie ma zwolnień nauczycieli, ani likwidacji szkół. Na uwagę zasługuje także dobra współpraca z rodzicami i osiągnięcia uczniów.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej uatrakcyjnił występ zespołu folkowego ,,Sukces” z Mrągowa. Część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej wywarła na wszystkich ogromne wrażenie, czego dowodem były gromkie brawa.

Nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratuluję, a dyrektorom i pracownikom oświaty gminnej życzę dalszych sukcesów w trudnej pracy nad kształtowaniem kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży naszej gminy.

 

Podwójny jubileusz 70-lecia
Szkoły Podstawowej w Drygałach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Drygałach

Szkoła jest miejscem, w którym młodzi ludzie nie tylko zdobywają potrzebne wykształcenie, ale także kształtują swoją osobowość, realizują pasje i rozwijają talenty. Można się było o tym przekonać podczas podwójnego Jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Drygałach. Jubileusz 70 lat, to znaczący czas w historii, to czas życia kilku pokoleń mieszkańców Drygał, a zarazem kilku pokoleń grona pedagogicznego pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców, strażaków ochotników, którzy byli lub są uczniami miejscowej szkoły. Uroczystość rozpoczęła Masza Św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Jerzego Mazura Biskupa Ełckiego. Na uroczystość przybyło liczne grono obecnych i byłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodzina patrona szkoły, a także druhowie z OSP w Drygałach. Podwójny Jubileusz był okazją do wspomnień, a także okazją do wręczenia szczególnych wyróżnień. Za zasługi w krzewieniu oświaty gminnej, samorządowe władze gminne, przekazały Dyrektorowi Szzkoły w Drygałach okolicznościowy ryngraf. Z okazji 70 letniej służby, ofiarnej działalności w ochronie przeciwpożarowej, ratowania życia i mienia ludzi, Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, jednostka straży w Drygałach została odznaczona ,,Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” i uhonorowana przez władze gminne Nagrodą Gayle 2015 w dziedzinie ,,Postawa Godna Pochwały i Zaangażowania”. Nagroda Gayle jest swoistym ,,Wiktorem Gminnym”. Ma ona charakter uznaniowy, honorowy. Tegoroczną Nagrodę Gayle 2015 w dziedzinie Oświata otrzymali byli dyrektorzy-emerytowani nauczyciele szkoły: P. Janina Borowa i P. Michał Żarski oraz P. Józef Świder. Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu nauczycieli oraz obecnych i byłych wychowanków szkoły. W dowód pamięci o osobach, które na przestrzeni 70 letniej działalności tworzyli kadrę szkoły i zastępy straży, a które już odeszły na wieczną służbę, oddano hołd.

Przez minione 70 lat działalności szkoły i jednostki OSP w Drygałach, życie samo napisało najwspanialszy scenariusz z główną rolą ludzi, którzy swoje oddanie, umiejętności i trud poświęcili, by służyć społeczeństwu gminy Biała Piska i Ojczyźnie.

Gratuluję doniosłego Jubileuszu, składam wyrazy uznania dla osiągnięć szkoły i jednostki straży. Życzę wszelkiej pomyślności w kolejnych latach ofiarnej, społecznej służby.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białej Piskiej

zainaugurował rok akademicki 2015/2016

Dnia 16 października 2015 r., w Białej Piskiej, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 dla prawie 40 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zabrzmiało Gaudeamus Igitur, było ślubowanie, a nowo przyjęci słuchacze odebrali indeksy. Wykład inauguracyjny wygłosiła Dziekan Wydziału Gospodarki Turystycznej w Ełku dr inż. Elżbieta Brandt, a dotyczył on zasad zdrowego odżywania. Uroczystość uświetnił występ uczniów Zespołu Szkół w Drygałach.

Oferta zajęć kolejnego, bo już trzeciego roku akademickiego w gminie Biała Piska, jest różnorodna i ciekawa. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Są wykłady dla tych, którzy chcą się czegoś nauczyć, ale są też wycieczki i zajęcia sprawnościowe. Uczestniczenie seniorów w zajęciach to sposób spędzania czasu wolnego, a także możliwość spotkania się z innymi ludźmi. Gratulacje dla nowych studentów i życzę wszystkim udanego roku akademickiego.

 

Z wyrazami szacunku

 Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

Data powstania: czwartek, 22 paź 2015 13:01
Data opublikowania: czwartek, 22 paź 2015 13:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 sty 2019 07:54
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1554 razy