BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (I)”

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż realizuje projekt pn: „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (I)”- współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu uczestnikom proponujemy skorzystanie z takich form wsparcia jak:

- staże,

- prace interwencyjne,

- szkolenia indywidualne,

- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w wysokości 20.000 zł.

- refundacja kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – w wysokości 20.000 zł.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z powiatu piskiego w wieku powyżej 30 roku życia, znajdujących się w grupie pierwszej lub drugiej oddalenia od rynku pracy, a dodatkowo spełniający co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby niskowykwalifikowane.

 

Obecnie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zachęcamy osoby przedsiębiorcze i spełniające powyższe kryteria do kontaktu z urzędem w celu pomocy przy wypełnianiu i złożeniu wniosku.

 

Pracodawco jeśli chcesz:

- utworzyć nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych, które spełniają powyższe kryteria uczestnictwa w projekcie i otrzymać refundacje kosztów w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to zachęcamy do kontaktu z Powiatowym urzędem Pracy w Piszu - (pok. nr 4 – tel. 87 425-24-59).

- zatrudnić pracownika (który spełnia powyższe kryteria uczestnictwa w projekcie) w ramach prac interwencyjnych i skorzystać z refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenieto zapraszamy do osobistego bądź telefonicznego kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu (pok. nr 4 – tel. 87 425-24-42).

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie spełniające powyższe kryteria oraz pracodawców, którzy chcą stworzyć w ramach w/w form wsparcia miejsca pracy zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz, tel. 87 425-24-30 lub 87 425-24-36 (pok. nr 15 - staże) lub 87 425-24-42 (pok. nr 4 -prace interwencyjne) lub 87 425-24-38 (pok. nr 15 - jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy (pok. nr 4 – 87 425-24-59). 

Data powstania: środa, 7 paź 2015 14:27
Data opublikowania: środa, 7 paź 2015 15:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 sty 2019 07:54
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 853 razy