BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKU AUKCJI

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ

podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku aukcji na sprzedaż majątku ruchomego:samochodu specjalnego / pożarniczego STARA 266, rok produkcji 1982, Nr rejestracyjny OTP 3214, stanowiącego własność Gminy Biała Piska.

Aukcję przeprowadzono w dniu 05 października r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, pokój nr 18.

Przedmiot aukcji;

samochód specjalny / pożarniczy STAR 266, rok produkcji 1982, Nr rejestracyjny OTP 3214

liczba uczestników aukcji - 3

liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w aukcji - 0

Cena wywoławcza samochodu specjalnego / pożarniczego STARA 266 – 3 834,00 zł (sł. złotych: trzy tysięcy osiemset trzydzieści cztery 00/100)

Najwyższa cena osiągnięta w aukcji – 4 034 zł (sł. złotych: cztery tysiące trzydzieści cztery 00/100)

Podmiotem ustalonym na nabywcę samochodu specjalnego/ pożarniczego STARA 266, rok produkcji 1982, NR rejestracyjny OTP 3214 - jest Firma BIALZUK S.C. 12-230 Biała Piska ul. Piłsudskiego 1B

 

Data powstania: poniedziałek, 5 paź 2015 14:58
Data opublikowania: poniedziałek, 5 paź 2015 14:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 12:25
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 29705 razy