BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

UCHWAŁA Nr XXIX /286/ 2005

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Biała Piska.
Na podstawie § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 61 poz. 708 z póżn.zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w I kategorii zaszeregowania stanowiącego podstawę do naliczania wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 650 zł.

§ 2

Ustala się wartość jednego punktu w wysokości 5 zł.

§ 3

Tabelę punktów rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania i kwot wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami określają załącznik nr 1.

§ 4

Uchwała ma zastosowanie do pracowników zatrudnionych w następujących jednostkach organizacyjnych gminy:
1. Szkole Podstawowej w Białej Piskiej.
2. Szkole Podstawowej w Drygałach.
3. Szkole Podstawowej w Bemowie Piskim.
4. Szkole Podstawowej w Skarżynie.
5. Szkole Podstawowej w Kumielsku.
6. Szkole Podstawowej w Kożuchach.
7. Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej.
8. Publicznym Gimnazjum w Drygałach.
9. Publicznym Przedszkolu w Białej Piskiej.
10. ZOPO w Białej Piskiej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej..

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/242/2001. Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia
11 maja 2001r. w sprawie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami
zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Biała Piska.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXIX/286/05
Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 2 lutego 2005r

TABELA PUNKTÓW ROZPIĘTOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZASZEREGOWANIA I KWOT WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY BIAŁA PISKA.Kategoria zaszeregowania
Liczba punktów
Kwota wynagrodzenia.
Najniższe 650 zł.,w.p.5,00 zł.


I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

20
21 - 35
36 - 50
51 - 65
66 - 80
81 - 95
96 - 110
111 - 125
126 – 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200
201 - 220
221 - 240
241 - 260
261 - 280
281 - 300
301 - 320
321 - 340
341 - 365
366 - 390

650 - 750
755 - 825
830 - 900
905 - 975
980 - 1050
1055 -1125
1130 - 1200
1205 - 1275
1280 - 1350
1355 - 1450
1455 - 1550
1555 - 1650
1655 - 1750
1755 - 1850
1855 - 1950
1955 - 2050
2055 - 2150
2155 - 2250
2255 - 2350
2355 - 2475
2480 - 2600


Wysokość miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego może być wyższa lub niższa od ustalonych, nie więcej jednak niż o 10%.TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku % najniższ. wynagrodz. Kwota, gdy najniższe wynagrodz. Wynosi 650zł
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX do 35%
do 50%
do 65%
do 80%
do 95%
do 110%
do 125%
do 150%
do 175% do 227,50
do 325,00
do 422,50
do 520,00
do 617,50
do 715,00
do 812,50
do 975,00
do 1137,50
Data powstania: poniedziałek, 14 lut 2005 11:57
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lut 2005 12:33
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2067 razy