BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXIX(284)05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie nadania imienia hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Nadaje się hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej ul. Moniuszki 7, imię Kazimierza Górskiego.§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 14 lut 2005 11:54
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lut 2005 12:33
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1923 razy