BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiana SIWZ Przedłużenie terminu składania ofert

„Remont ulicy Sportowej w Białej Piskiej od drogi powiatowej nr 1871N do drogi krajowej nr 58” .

BiRG ZP.272.3.2015    

Zmiana SIWZ

Przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „Remont ulicy Sportowej w Białej Piskiej od drogi powiatowej nr 1871N do drogi krajowej nr 58” .

Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz złożenia wadium w w/w przetargu nieograniczonym do dnia 19.08.2015 r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2015 r. o godz. 1110w Urzędzie Miejskim 12-230 Biała Piska, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, wpokoju nr18.

Aktualność dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ważna na dzień 19.08.2015 r. oraz wadium, które musi zachować ważność przez cały okres związania ofertą to jest 30 dni licząc od dnia 19.08.2015 r.

Zmiany w/w terminów podyktowane są koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego oraz aktualizacją przedmiaru robót.

  • Zaktualizowany przedmiar robót – Załącznik nr 1.

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 11 sie 2015 13:36
Data opublikowania: wtorek, 11 sie 2015 14:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:57
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 33679 razy