BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

Remont ulicy Sportowej w Białej Piskiej od drogi powiatowej nr 1871N do drogi krajowej nr 58.

Przedmiotem zamówienia jest Remont ulicy Sportowej w Białej Piskiej od drogi powiatowej nr 1871N do drogi krajowej nr 58.

         Zakres robót obejmuje:

a)      roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

b)      roboty ziemne na remontowanym przepuście,

c)      roboty istniejącego przepustu rurowego fi 800mm,

d)      remont chodnika z kostki betonowej oraz wykonanie zjazdów do posesji,

e)      wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Sportowej,

f)        wykonanie barier ochronnych na przepuście,

g)      wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

 

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz uzupełniająco przedmiar robót. Wykonawca winien uwzględnić  w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne

       materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione materiałami równoważnymi. Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych.

Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 29 lip 2015 15:21
Data opublikowania: czwartek, 30 lip 2015 08:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:53
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 34820 razy