BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbierane z terenu Gminy Biała Piska przez podmioty, które świadczą usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych trafiają do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku. Tam poddawane sąsystemowi odzysku i unieszkodliwiania odpadów, opartemu na technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych polegającej na segregacji mechanicznej i manualnej przebiegającej w hali sortowni i intensywnej stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych, przygotowanych w procesie mechanicznej segregacji i rozdrabniania, przebiegającej w hali kompostowni.

Data powstania: czwartek, 2 lip 2015 11:02
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2015 11:05
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 14185 razy