BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: Odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska wpłynęły trzy oferty złożone przez:

1. Oferta nr 1 - BIALZUK Spółka Cywilna ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B, 12-230 Biała Piska          

2. Oferta nr 2 - KOMA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk.    

3. Oferta nr 3 - MPO Spółka z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.                                                                                    

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Część I

(Sektor I) obejmujący miejscowości: Bełcząc, Kowalewo, Mikuty, Długi Kąt, Kózki, Szkody Kolonia, Szkody, Radysy, Sokoły Górskie.

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez:

KOMA Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Sikorskiego 19c

19-300 Ełk.                                                    

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
następującą punktację:

A. cena – 98 pkt.

B. termin płatności faktur – 2 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł)

termin płatności faktur

Łączna liczba punktów

 

1

BIALZUK Spółka Cywilna              

ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,

12-230 Biała Piska

 

97,35 pkt.

 

2 pkt.

 

99,35 pkt.

 

3

MPO Spółka z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48,

15-950 Białystok

 

73,75 pkt.

 

2 pkt.

 

75,75 pkt.

    

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.bialapiska.pl

 

Część II

(Sektor II) obejmujący miejscowości: Kukły, Szymki, Kumielsk, Cwaliny, Cwalinki, Jakuby, Gruzy, Grodzisko, Guzki.

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez:

KOMA Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Sikorskiego 19c

19-300 Ełk.                                                    

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
następującą punktację:

A. cena – 98 pkt.

B. termin płatności faktur – 2 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł)

termin płatności faktur

Łączna liczba punktów

 

1

BIALZUK Spółka Cywilna              

ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B, 

12-230 Biała Piska

 

97,35 pkt.

 

2 pkt.

 

99,35 pkt.

 

3

MPO Spółka z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48,

15-950 Białystok

 

73,75 pkt.

 

2 pkt.

 

75,75 pkt.

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.bialapiska.pl

 

Część III

(Sektor III) obejmujący miejscowości: Kolonia Kawałek, Kaliszki, Orłowo, Giętkie, Ruda, Zabielne, Oblewo.

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez:

KOMA Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Sikorskiego 19c

19-300 Ełk.                                                    

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
następującą punktację:

A. cena – 98 pkt.

B. termin płatności faktur – 2 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł)

termin płatności faktur

Łączna liczba punktów

 

1

BIALZUK Spółka Cywilna

ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,

12-230 Biała Piska

 

90,30 pkt.

 

2 pkt.

 

92,30 pkt.

 

3

MPO Spółka z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48,

15-950 Białystok

 

67,60 pkt.

 

2 pkt.

 

69,60 pkt.

                                                                                                             

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.bialapiska.pl

 

Część IV

(Sektor IV) obejmujący miejscowości: Sulimy, Nowe Drygały, Iłki, Zalesie, Klarewo, Myszki, Zaskwierki, Dąbrówka Drygalska.

 

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez:

BIALZUK Spółka Cywilna

ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,

12-230 Biała Piska.

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
następującą punktację:

A. cena – 98 pkt.

B. termin płatności faktur – 2 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł)

termin płatności faktur

Łączna liczba punktów

 

2

KOMA Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Sikorskiego 19c

19-300 Ełk                               

 

72,32 pkt.

 

2 pkt.

 

74,32 pkt.

 

3

MPO Spółka z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48,

15-950 Białystok

 

89,68 pkt.

 

2 pkt.

 

91,68 pkt.

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.bialapiska.pl

 

Część V

(Sektor V) obejmujący miejscowości: Pogorzel Mała, Pogorzel Wielka, Nitki, Monety, Rakowo Małe.

 

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez:

BIALZUK Spółka Cywilna

ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,

12-230 Biała Piska.

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
następującą punktację:

A. cena – 98 pkt.

B. termin płatności faktur – 2 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł)

termin płatności faktur

Łączna liczba punktów

 

2

KOMA Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Sikorskiego 19c

19-300 Ełk

 

64,19 pkt.

 

2 pkt.

 

66,19 pkt.

 

3

MPO Spółka z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48,

15-950 Białystok

 

79,60 pkt.

 

2 pkt.

 

81,60 pkt.

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.bialapiska.pl

 

Część VI

(Sektor VI) obejmujący miejscowość: Bemowo Piskie.

 

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez:

KOMA Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Sikorskiego 19c

19-300 Ełk.                                                    

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
następującą punktację:

A. cena – 98 pkt.

B. termin płatności faktur – 2 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł)

termin płatności faktur

Łączna liczba punktów

 

1

BIALZUK Spółka Cywilna              

ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,

12-230 Biała Piska

 

70,56 pkt.

 

2 pkt.

 

72,56 pkt.

 

3

MPO Spółka z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48,

15-950 Białystok

 

79,46 pkt.

 

2 pkt.

 

81,46 pkt.

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.bialapiska.pl

 

Część VII

(Sektor VII) obejmujący miejscowości: Konopki, Kolonia Konopki, Kruszewo, Lisy, Dmusy, Lipińskie.

 

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez:

BIALZUK Spółka Cywilna

ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,

12-230 Biała Piska.

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
następującą punktację:

A. cena – 98 pkt.

B. termin płatności faktur – 2 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł)

termin płatności faktur

Łączna liczba punktów

 

2

KOMA Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Sikorskiego 19c

19-300 Ełk      

 

93,83 pkt.

 

2 pkt.

 

95,83 pkt.

 

3

MPO Spółka z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48,

15-950 Białystok

 

63,91 pkt.

 

2 pkt.

 

65,91 pkt.

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.bialapiska.pl

 

Część VIII

(Sektor VIII) obejmujący miejscowości: Kożuchy Małe, Komorowo, Kożuchy Rolki, Danowo, Cibory, Świdry, Świdry Kościelne, Łodygowo, Pawłocin.

 

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez:

BIALZUK Spółka Cywilna

ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,

12-230 Biała Piska.

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
następującą punktację:

A. cena – 98 pkt.

B. termin płatności faktur – 2 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł)

termin płatności faktur

Łączna liczba punktów

 

2

KOMA Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Sikorskiego 19c

19-300 Ełk

 

73,78 pkt.

 

2 pkt.

 

75,78 pkt.

 

3

MPO Spółka z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48,

15-950 Białystok

 

86,99 pkt.

 

2 pkt.

 

88,99 pkt.

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.bialapiska.pl

 

Część IX

(Sektor IX) obejmujący miejscowości: Myśliki, Wojny, Włosty, Skarżyn, Rogale Wielkie, Sokoły Jeziorne.

 

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez:

KOMA Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Sikorskiego 19c

19-300 Ełk.                                                    

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
następującą punktację:

A. cena – 98 pkt.

B. termin płatności faktur – 2 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł)

termin płatności faktur

Łączna liczba punktów

 

1

BIALZUK Spółka Cywilna              

ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,

12-230 Biała Piska

 

87,31 pkt.

 

2 pkt.

 

89,31 pkt.

 

3

MPO Spółka z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48,

15-950 Białystok

 

60,78 pkt.

 

2 pkt.

 

62,78 pkt.

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.bialapiska.pl

 

Część X

(Sektor X) obejmujący miejscowości: Miasto Biała Piska i Kolonia Zatorze.

 

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez:

BIALZUK Spółka Cywilna

ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,

12-230 Biała Piska.

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
następującą punktację:

A. cena – 98 pkt.

B. termin płatności faktur – 2 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł)

termin płatności faktur

Łączna liczba punktów

 

2

KOMA Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Sikorskiego 19c

19-300 Ełk

 

93,92 pkt.

 

2 pkt.

 

95,92 pkt.

 

3

MPO Spółka z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48,

15-950 Białystok

 

66,29 pkt.

 

2 pkt.

 

68,29 pkt.

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.bialapiska.pl

                                                                                                                          

Część XI

(Sektor XI) obejmujący miejscowość: Drygały.

 

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez:

KOMA Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Sikorskiego 19c

19-300 Ełk.                                                    

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
następującą punktację:

A. cena – 98 pkt.

B. termin płatności faktur – 2 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł)

termin płatności faktur

Łączna liczba punktów

 

1

BIALZUK Spółka Cywilna              

ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 1B,

12-230 Biała Piska

 

92,40 pkt.

 

2 pkt.

 

94,40 pkt.

 

3

MPO Spółka z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48,

15-950 Białystok

 

66,91 pkt.

 

2 pkt.

 

68,91 pkt.

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.bialapiska.pl

 

Data powstania: wtorek, 16 cze 2015 14:57
Data opublikowania: wtorek, 16 cze 2015 15:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:44
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 40455 razy