BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/9 i 89/19, obręb Biała Piska – miasto –II etap” .

Znak sprawy:

BiRG ZO.272.4.2015

 

Szanowni Państwo,

 

informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn; „Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/9 i 89/19, obręb Biała Piska – miasto – II etap” wpłynęło sześć ofert złożonych przez:

  1. „MAGICZNA TĘCZA” Kaźmierczak Rafał, ul. Warszawska 26/4, Popowo Toruńskie, 87-148 Łysomice.
  2. F.H.U. WIMA Marcin Wierzycki, ul. Mieszka I-go 61A, 71-011 Szczecin, adres do korespondencji: Przecław 42/4, 72-005 Przecław.
  3. PRACOWNIA USŁUG INŻYNIERSKICH Przygoda Tomasz, ul. M. Konopnickiej 6/3, 12-200 Pisz.
  4. ABIES, Miecze 26, 19-206 Rajgród.
  5. Przedsiębiorstwo Usługowe „DIGGER” Andrzej Płoszczuk, Snopki 48 A, 12-200 Pisz.
  6. Przedsiębiorstwo     Produkcyjno – Handlowe    „POLBET”    Elżbieta    Mieczkowska,

       Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 5 - Przedsiębiorstwo Usługowe „DIGGER” Andrzej Płoszczuk, Snopki 48 A, 12-200 Pisz. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki wskazane w zapytaniu ofertowym z dnia 25.05.2015 r. Ponadto cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przewidział w budżecie na realizację zamówienia.

Data powstania: piątek, 5 cze 2015 12:53
Data opublikowania: piątek, 5 cze 2015 13:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:43
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 41357 razy