BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie zmieszanych odpadów komunalnych oraz zebranego żużlu i popiołu z nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Białej Piskiej ul. Parkowa 1.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części (sektorów).

a)      Część I (Sektor I) obejmujący miejscowości: Bełcząc, Kowalewo, Mikuty, Długi Kąt, Kózki, Szkody Kolonia, Szkody, Radysy, Sokoły.

 • Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2015) – 793.
 • Liczba gospodarstw domowych – 183.
 • Obiekty użyteczności publicznej - świetlice wiejskie – 5.
 • Sklepy – 3.
 • Kaplice – 1.
 • Kosze przy przystankach autobusowych – 8.
 • Trasa około 29 km.
 • Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 75 Mg.
 • Częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie.

 

b)     Część II (Sektor II) obejmujący miejscowości: Kukły, Szymki, Kumielsk, Cwaliny, Cwalinki, Jakuby, Gruzy, Grodzisko, Guzki.

 • Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2015) - 641.
 • Liczba gospodarstw domowych – 156.
 • Placówki szkolno-wychowawcze – 1.
 • Kościoły i kaplice - 1.
 • Cmentarze parafialne - 1.
 • Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, remiza OSP, przychodnia lekarska, leśniczówka) - 5
 • Sklepy 1.
 • Kosze przy przystankach autobusowych - 6.
 • Trasa około 52 km.
 • Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 75 Mg.
 • Częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie.

 

c)      Część III (Sektor III) obejmujący miejscowości: Kolonia Kawałek, Kaliszki, Orłowo, Giętkie, Ruda, Zabielne, Oblewo.

 • Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2015) – 637
 • Liczba gospodarstw domowych – 144.
 • Hotel – 1.
 • Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, leśniczówki) 6.
 • Sklepy – 4.
 • Kosze przy przystankach autobusowych - 7.
 • Plaża miejska Ruda - jezioro Roś częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie  (czerwiec –  wrzesień). 
 • Domki letniskowe w miejscowości Ruda około 20 - częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie  (maj –  wrzesień). 
 • Trasa około 70 km.
 • Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 91 Mg.
 • Częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie.

 

d)     Część IV (Sektor IV) obejmujący miejscowości: Sulimy, Nowe Drygały, Iłki, Zalesie, Klarewo, Myszki, Zaskwierki, Dąbrówka Drygalska.

 • Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2015) – 691.
 • Liczba gospodarstw domowych – 152.
 • Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) 4.
 • Sklepy 1.
 • Kosze przy przystankach autobusowych 5.
 • Trasa około 57 km.
 • Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 96 Mg
 • Częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie.

 

e)     Część V (Sektor V) obejmujący miejscowości: Pogorzel Mała, Pogorzel Wielka, Nitki, Monety, Rakowo Małe.

 • Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2015) – 660.
 • Liczba gospodarstw domowych – 149.
 • Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) 2.
 • Sklepy - 2.
 • Kosze przy przystankach autobusowych.
 • Trasa około 51 km.
 • Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 74 Mg
 • Częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie.

 

 

f)       Część VI (Sektor VI) obejmujący miejscowość: Bemowo Piskie.

 • Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2015) – 1 215.
 • Liczba gospodarstw domowych  – 379.
 • Placówki szkolno-wychowawcze - 1.
 • Kościoły - 1.
 • Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) 1.
 • Sklepy - 5.
 • Jednostka Wojskowa.
 • Kosze przy przystankach autobusowych oraz kosze uliczne 10.
 • Tereny niezamieszkałe (przedsiębiorstwa).
 • Trasa około 26 km.
 • Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 450 Mg
 • Częstotliwość wywozu odpadów miejscowość Bemowo Piskie:
  • budynki jednorodzinne - 1 raz na dwa tygodnie.
  • tereny nie zamieszkałe 1 raz na dwa tygodnie.
  • budynki wielorodzinne - 1 raz w tygodniu.
  • sklepy spożywcze -1 raz w tygodniu.
  • Jednostka Wojskowa –  od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

 

 

Miesiąc

KP 7

1 100

 

szacowana ilość

częstotliwość wywozu w tygodniu

 

szacowana ilość

częstotliwość wywozu w tygodniu

Lipiec

3

1

5

1

Sierpień

3

1

5

1

Wrzesień

6

2

5

1

Październik

6

3

6

3

Listopad

6

2

5

1

Grudzień

5

2

5

1

Styczeń

3

1

5

1

Luty

3

1

5

1

Marzec

3

1

5

1

Kwiecień

3

1

5

1

Maj

3

1

5

1

Czerwiec

3

1

5

1

 

Z uwagi na możliwość odbywania się ćwiczeń poligonowych w roku 2016 przewiduje się dodatkowe wywozy odpadów które będą rozliczone odrębną umową w ramach zamówień uzupełniających.

 

g)     Część VII (Sektor VII) obejmujący miejscowości: Konopki, Kolonia Konopki, Kruszewo, Lisy, Dmusy, Lipińskie.

 • Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2015) – 495.
 • Liczba gospodarstw domowych – 90.
 • Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, remizy OSP) 2.
 • Kosze przy przystankach autobusowych 5.
 • Trasa około 65 km.
 • Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 61 Mg.
 • Częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie.

 

h)     Część VIII (Sektor VIII) obejmujący miejscowości: Kożuchy Małe, Komorowo, Kożuchy, Rolki, Danowo, Cibory, Świdry, Świdry Kościelne, Łodygowo, Pawłocin.

 • Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2015) 983
 • Liczba gospodarstw domowych – 215.
 • Placówki szkolno-wychowawcze 1.

 

 

 • Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) 4.
 • Sklepy - 3.
 • Kosze przy przystankach autobusowych 5.
 • Trasa około 40 km.
 • Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 119 Mg.
 • Częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie.

 

 

i)        Część IX (Sektor IX) obejmujący miejscowości: Myśliki, Wojny, Włosty, Skarżyn, Rogale Wielkie, Sokoły Jeziorne.

 • Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2015) – 535.
 • Liczba gospodarstw domowych – 107.
 • Placówki szkolno-wychowawcze 1.
 • Kościoły i kaplice 1.
 • Cmentarze parafialne 1.
 • Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) 4.
 • Sklepy - 3.
 • Kosze przy przystankach autobusowych - 6.
 • Tereny niezamieszkałe (domki letniskowe) około 20 - częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie  (maj –  wrzesień). 

 

 • Plaża miejska miejscowość Sokoły Jeziorne - częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie  (czerwiec –  wrzesień).    
 • Trasa około 40 km.
 • Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 61 Mg.
 • Częstotliwość wywozu odpadów 1 raz na dwa tygodnie.

 

j)        Część X (Sektor X) obejmujący miejscowości: Miasto Biała Piska i Kolonia Zatorze.

 • Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2015) – 4151.
 • Liczba gospodarstw domowych – 1210.
 • Placówki szkolno-wychowawcze - 5.
 • Kościoły i kaplice - 2.
 • Cmentarze komunalne 2.
 • Obiekty sportowe (Boisko Orlik, Stadion Miejski) - 2.
 • Obiekty użyteczności publicznej – (M-GOK, Urząd Miejski, Banki, Poczta, MGOPS, Oczyszczalnia ścieków, Stacja uzdatniania wody, Przychodnia lekarska) - 10.
 • Remizy OSP -1.
 • Sklepy około 30.
 • Sklep Dyskont Biedronka - 1.
 • Punkty gastronomiczne - 4.
 • Warsztaty samochodowe - 4.
 • Stacje paliw - 2.
 • Kosze uliczne - 25.
 • Tereny nie zamieszkałe (ogrody działkowe maj – wrzesień, przedsiębiorstwa).
 • Trasa około 25 km.
 • Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 811 Mg.
 • Częstotliwość wywozu odpadów Biała Piska miasto:
  • budynki jednorodzinne - 1 raz na dwa tygodnie
  • Kolonia Zatorze - 1 raz na dwa tygodnie.
  • tereny nie zamieszkałe (ogrody działkowe) - 1 raz na dwa tygodnie
  • budynki wielorodzinne -1 raz w tygodniu.
  • sklepy spożywcze - 1 raz w tygodniu.
  • tereny nie zamieszkałe (przedsiębiorstwa) - 1 raz w tygodniu.

 

 

 

k)      Część XI (Sektor XI) obejmujący miejscowość: Drygały.

 • Liczba mieszkańców (według danych z 31 marca 2015) – 1465.
 • Liczba gospodarstw domowych – 412.
 • Placówki szkolno-wychowawcze 1 .
 • Kościoły - 1.
 • Cmentarze komunalne - 1.
 • Obiekty sportowe (Boisko Orlik) - 1.
 • Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, remizy OSP) 2 .
 • Sklepy 7.
 • Nadleśnictwo Drygały – częstotliwość wywozu od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.  

 

Miesiąc

KP 7

1 100

 

szacowana ilość

częstotliwość wywozu w miesiącu

 

szacowana ilość

częstotliwość wywozu w tygodniu

Lipiec

-

-

1

1

Sierpień

-

-

1

1

Wrzesień

2

1

1

1

Październik

2

1

1

1

Listopad

2

1

1

1

Grudzień

-

-

1

1

Styczeń

-

-

1

1

Luty

-

-

1

1

Marzec

-

-

1

1

Kwiecień

4

1

1

1

Maj

2

1

1

1

Czerwiec

-

-

1

1

Z uwagi na możliwość odbywania się dodatkowych akcji oczyszczania lasów przewiduje się dodatkowe wywozy odpadów które będą rozliczone odrębną umową w ramach zamówień uzupełniających.

 • Przychodnia lekarska - 1.
  • Kosze uliczne - 10.
  • Tereny nie zamieszkałe (przedsiębiorstwa).
  • Trasa około 25 km.
  • Szacunkowa ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) – 532 Mg.
  • Częstotliwość wywozu odpadów - miejscowość Drygały;
   • budynki jednorodzinne - 1 raz na dwa tygodnie
   • budynki wielorodzinne -1 raz w tygodniu.
   • sklepy spożywcze -1 raz w tygodniu.
   • tereny nie zamieszkałe (przedsiębiorstwa) - 1 raz w tygodniu.

UWAGA !

Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowanie za odebranie innych (większych) wielkości.

Podane powyżej ilości punktów odbioru odpadów mogą ulec zmianie. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie i/lub odszkodowanie za obsługę dodatkowych punktów.

Zaleca się, aby przed przygotowaniem oferty Wykonawcy szczegółowo sprawdzili
w terenie warunki wykonania zamówienia, zweryfikowali ilości kilometrów, rodzaj zabudowań oraz ilość i rodzaj pojemników na śmieci.

3.2 Wszystkie odebrane odpady objęte niniejszym zamówieniem przekazywane będą do Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej będącej częścią składową regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Siedliskach k. Ełku prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY Sp. z o.o. Należności za dostarczone do stacji odpady dla EKO-MAZURY Sp. z o. o. będzie regulował (płacił) Zamawiający tj; Gmina Biała Piska.

3.3 Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności od 110 l, do 1100 l,                  KP 5 i KP 7 oraz w workach typu HDPE o pojemności 30 l, 60 l, 90 l

3.4  Część nieruchomości wyposażona jest w pojemniki będące własnością mieszkańców. Wykonawca stworzy możliwość zaopatrzenia właściciela posesji w pojemnik lub kontener w formie wydzierżawienia lub sprzedaży. Koszt sprzedaży lub dzierżawy pojemników i kontenerów nie może być wliczony w cenę zamówienia i podlega indywidualnemu rozliczeniu pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wykonawcą. Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny dostarczonych pojemników do gromadzenia odpadów.

3.5 Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru całej ilości zgromadzonych odpadów
w pojemnikach a także odpadów składowanych w workach obok pojemników.

3.6  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawa a w szczególności – ustawy z dnia 13 września 1996 r.                        o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), - ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), - ustawy           z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1155 ze zm.), - ustawy z dnia 29 maja 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r.  Nr 79, poz. 666 ze zm.), - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),  Uchwały                            Nr XXXVIII/340/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Biała Piska na sektory odbierania odpadów komunalnych oraz Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami dla województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3.7  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, małe opony – 1 raz w okresie trwania umowy w formie tzw. wystawki bezpośrednio sprzed terenu nieruchomości
w miesiącu; maj 2016 r.

3.8  Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów komunalnych: w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu niezależnie od warunków atmosferycznych pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów mieszanych w każdej ilości nagromadzonych odpadów a także odpadów leżących luzem przy pojemnikach lub kontenerach, a także do zabezpieczenia odpadów przed wysypaniem w trakcie odbioru i transportu. W przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam itd.)

3.9  Wykonawca zobowiązany jest w ramach zawartej umowy do odbierania bez dodatkowego wynagrodzenia w wyjątkowych sytuacjach lub okresach wzmożonej intensywności wyrzucania odpadów np: dni przedświąteczne (święta Bożego Narodzenia, święta Wielkanocne) na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmonogramem i miejscem jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje harmonogram ich odbioru.

3.10    Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy (uszkodzenia chodników, punktów składowania odpadów, ogrodzeń, wjazdów, uszkodzeń mechanicznych drzew lub krzewów itp.)

3.11    Wykonawca na żądanie Zamawiajacego przekaże login i hasło dostępu do systemu GPS monitorowania pozycji pojazdów wykorzystywanych w realizacji zamówienia możliwością wygenerowania raportu. W przypadku braku możliwości wygenerowania raportu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia raportu na każde żądanie Zamawiającego.

3.12    Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą:

a)  Zestawienie dokumentów ważenia oraz kopii dowodów ważenia.

b) Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania okresowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630).

c) Wykonawca będzie przygotowywał sprawozdania kwartalne zgodnie ze wzorem
w/w Rozporządzenia i przekazywał Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 1 cze 2015 14:47
Data opublikowania: poniedziałek, 1 cze 2015 15:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:42
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 42192 razy