BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zapytanie ofertowe

„Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego”.

znak sprawy

BiRG ZO.272.5.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

temat: „Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego”.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa agregatu prądotwórczego do siedziby Zamawiającego.

1. Wymagane parametry agregatu :

1.    Moc ciągła agregatu: min. 120 kW  max. 150 kW.

Wersja agregatu: obudowany wyciszony z rozruchem manualnym na przyczepie dwuosiowej (przyczepa: winna posiadać homologację drogową, hamulce najazdowe, koło podtrzymujące podczas postoju, kliny pod koła, koło zapasowe, zaczep oczkowy).

2.   Obudowa z blachy stalowej zabezpieczonej warstwą antykorozyjną malowana wielowarstwowo. Materiały wygłuszające o wysokim stopniu tłumienia.

3.   Turbodoładowany silnik wysokoprężny: Iveco, Volvo, JCB, JOHN DEERE.

4.   Rodzaj paliwa: olej napędowy.

5. Zestaw gniazd odbioru mocy min. 1x125A/400V, 2x63A/400V, 2x32A/400V
i 3x16A/230V z wyłącznikami nadmiarowo prądowymi.

6.   Gwarancja min. 36 miesięcy.

7. Agregat winien posiadać możliwość zasilenia urządzeń elektronicznych
np.; falowniki.

 

  1. 2.        Termin wykonania zamówienia: do 10 lipca 2015 r.
  2. 3.        Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska w pokoju nr 16.
  3. 4.        Termin składania ofert: do 02.06.2015 r. do godziny 12:00.
  4. 5.        Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 02.06. 2015 r. godz. 12.10 w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska w pokoju nr 18.
  5. 6.      Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
  6. 7.      Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składana oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie (koperta  winna być zabezpieczona przed otwarciem przez oklejenie taśmą samoprzylepną, ewentualnie w inny sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny) należy umieścić napis: „Oferta na: „Zakup i dostawę agregatu prądotwórczego”.

Podstawa prawna:

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) postępowanie nie podlega przepisom w/w ustawy ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 30.000 euro.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

W załączeniu

  • wzór oferty, 
  • projekt umowy.

Do oferty należy dołączyć: parafowany wzór umowy.

Dokładne informacje zawarte są  poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 27 maj 2015 11:42
Data opublikowania: środa, 27 maj 2015 15:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:41
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 42838 razy