BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonaniu usługi ubezpieczeniowej

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy:            Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”.

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia: 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Gmina Biała Piska zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na realizację zadania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.

 

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie 15.13.

 

Było:

15.13.                    Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

– NIE OTWIERAĆ PRZED 23.04.2015 r.

 

Zmienia się na:

15.13.                    Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

– NIE OTWIERAĆ PRZED 24.04.2015 r.

 

 

 

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

 

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Prosimy o ich uwzględnienie w przygotowywanych ofertach.

 

Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Data powstania: wtorek, 21 kwi 2015 14:21
Data opublikowania: wtorek, 21 kwi 2015 15:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:39
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 47020 razy