BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne.

Część I Zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

-         ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

-         ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

-         ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

-         ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

-         ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

-         ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

 

w następujących jednostkach organizacyjnych:

L.p.

Nazwa jednostki

Adres

NIP

REGON

1

Urząd Miejski w Białej Piskiej

ul. Plac A. Mickiewicza 25,
12-230 Biała Piska

849-10-48-752

000527919

2

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. M. Konopnickiej 4,
12-230 Biała Piska

849-14-33-556

510929988

3

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

ul. Władysława Sikorskiego 4,
12-230 Biała Piska

849-12-71-042

000821501

4

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna

ul. W. Sikorskiego 4,
12-230 Biała Piska

849-10-41-879

790228576

5

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej

ul. Moniuszki 7,
12-230 Biała Piska

849-15-55-466

510885015

6

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej

ul. Kajki 1,
12-230 Biała Piska

849-10-22-847

000832479

7

Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej

ul. Moniuszki 7,
12-230 Biała Piska

849-10-99-123

001011141

8

Szkoła Podstawowa im. Józefa Bema w Bemowie Piskim

ul. Bema, Bemowo Piskie,
12-230 Biała Piska

849-15-56-661

001154389

9

Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie

Skarżyn 19,
12-230 Biała Piska

840-15-54-544

001154461

10

Szkoła Podstawowa w Kożuchach

Kożuchy 35,
12-230 Biała Piska

849-15-55-472

001154426

11

Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku

Kumielsk 2,
12-230 Biała Piska

849-15-54-722

001154432

12

Zespół Szkół w Drygałach

Drygały, ul. Szkolna 2,
12-230 Biała Piska

849-15-55-006

280226247

13

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

ul. Moniuszki 7,
12-230 Biała Piska

849-14-47-601

510967859

14

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 1,
12-230 Biała Piska

849-10-02-661

790177169

 

 

 

Część II Zamówienia

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

- ubezpieczenie autocasco,

- ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów,

- ubezpieczenia assistance,

 

w następujących jednostkach organizacyjnych:

L.p.

Nazwa jednostki

Adres

NIP

REGON

1

Urząd Miejski w Białej Piskiej

ul. Plac A. Mickiewicza 25,
12-230 Biała Piska

849-10-48-752

000527919

2

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. M.Konopnickiej 4,
12-230 Biała Piska

849-14-33-556

510929988

3

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

ul. Władysława Sikorskiego 4,
12-230 Biała Piska

849-12-71-042

000821501

4

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna

ul. W. Sikorskiego 4,
12-230 Biała Piska

849-10-41-879

790228576

5

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej

ul. Moniuszki 7,
12-230 Biała Piska

849-15-55-466

510885015

6

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej

ul. Kajki 1,
12-230 Biała Piska

849-10-22-847

000832479

7

Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej

ul. Moniuszki 7,
12-230 Biała Piska

849-10-99-123

001011141

8

Szkoła Podstawowa im. Józefa Bema w Bemowie Piskim

ul. Bema, Bemowo Piskie,
12-230 Biała Piska

849-15-56-661

001154389

9

Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie

Skarżyn 19,
12-230 Biała Piska

840-15-54-544

001154461

10

Szkoła Podstawowa w Kożuchach

Kożuchy 35,
12-230 Biała Piska

849-15-55-472

001154426

11

Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku

Kumielsk 2,
12-230 Biała Piska

849-15-54-722

001154432

12

Zespół Szkół w Drygałach

Drygały, ul. Szkolna 2,
12-230 Biała Piska

849-15-55-006

280226247

13

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

ul. Moniuszki 7,
12-230 Biała Piska

849-14-47-601

510967859

14

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 1,
12-230 Biała Piska

849-10-02-661

790177169

 

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 – Program Ubezpieczenia

 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.

 

Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

  1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego – Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego.
  2. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950).
  3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.

Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 16 kwi 2015 14:38
Data opublikowania: czwartek, 16 kwi 2015 14:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:39
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 47490 razy