BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacje

Dostojny Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Wręczono stypendia motywacyjne za I semestr roku szkolnego 2014/2015 Od 1 marca 2015 r. nowe zmiany w dowodach osobistych

Dostojny Jubileusz 50-lecia

pożycia małżeńskiego

Szanowni Państwo,

nie każdemu jest dane, by po pięćdziesięciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego, móc raz jeszcze wrócić pamięcią do wzruszającej, wzniosłej chwili zawarcia związku małżeńskiego. Okazją do wspomnień i odnowy przyrzeczeń małżeńskich był dla 15  par małżeńskich – mieszkańców gminy Biała Piska, 16 lutego 2015 r. Uroczystość została poprzedzona Mszą św. w Kościele Parafialnym w Białej Piskiej. Podczas mszy współmałżonkowie – Jubilaci, w obecności Ks. Piotra Butrymowicza, który reprezentował Ks. Biskupa Jerzego Mazura, i zgromadzonych rodzin, podziękowali sobie za wspólnie przeżyte lata, jednocześnie przyrzekając, że uczynią wszystko, aby ich małżeństwo było nadal szczęśliwe. Następnie Jubilaci i ich najbliżsi udali się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia ,,Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.  Medale przyznane przez Prezydenta RP otrzymali:

 1. Bruszkiewicz Stanisław i Celina,
 2. Chodnicki Aleksander i  Łucja,
 3. Duchnowski Tadeusz i Wanda,
 4. Góralczyk Edward Karol i Krystyna,
 5. Jachimski Józef i Monika Janina,
 6. Kielmel Mieczysław i Marianna,
 7. Księżakowski Tadeusz i Anastazja,
 8. Lewicki Antoni i Halina,
 9. Maj Franciszek i Stanisława Krystyna,
 10. Markowicz Jarosław,
 11. Niedźwiecki Jerzy i Alina,
 12. Przestrzelski Józef i Jadwiga,
 13. Sakowski Aleksander Albin i Anna,
 14. Szydłowski Jerzy i Barbara,
 15. Wysocki Józef i Stanisława.

W tym wyjątkowym dniu Jubilatom także towarzyszyli: Przewodniczący wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Białej Piskiej, urzędnicy i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej. Każda z wyróżnionych par otrzymała: list gratulacyjny Burmistrza Białej Piskiej, kwiaty, zestaw pamiątkowych zdjęć i prezentację multimedialną. Nie mogło zabraknąć tortu i ,,Sto lat”. Były wspomnienia, słowa podziękowań i życzenia wielu kolejnych, szczęśliwych lat.

Drodzy Państwo,

tak piękny Jubileusz to dowód wzajemnego zrozumienia istoty małżeństwa, to wzór dla młodych pokoleń zakładających rodziny. Wytrwanie w związku,  trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed ponad pół wiekiem rodziny zasługuje na ogromny szacunek.

Wszystkim Szanownym Jubilatom, w imieniu własnym i mieszkańców gminy Biała Piska, życzę kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz radości i satysfakcji z tego, co zbudowali trwając przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radości, w bogactwie i w biedzie.

 

 

Wręczono stypendia motywacyjne

za I semestr roku szkolnego 2014/2015

Szanowni Państwo,

dnia 24 lutego 2015 r. najzdolniejsi uczniowie szkół gminnych odebrali stypendia szkolne oraz dyplomy gratulacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2014/2015. Uroczystość odbyła się w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej. Tym zaszczytnym wyróżnieniem, zostali uhonorowani uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, którzy osiągnęli średnią ocen minimum 4,5 oraz gimnazjaliści ze średnią ocen minimum 4,7. Nie bez znaczenia jest też nienaganne zachowanie. Wyróżnienia przyznano 116 uczniom z całej gminy. Rozdane już po raz 10 stypendia trafiły do najzdolniejszych:

 • 8 uczniów Szkoły Podstawowej w Kożuchach,
 • 3 uczniów Szkoły Podstawowej w Skarżynie,
 • 38 uczniów Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej,
 • 8 uczniów Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim,
 • 28 uczniów Zespołu Szkół w Drygałach,
 • 9 uczniów Szkoły Podstawowej w Kumielsku,
 • 22 uczniów Publicznego Gimnazjum w Białej Piskiej.

 

Liczba uhonorowanych stypendystów dowodzi, że gmina Biała Piska dysponuje dużym potencjałem wiedzy i wykształcenia. Niektórzy wsparcie stypendialne otrzymali już po raz kolejny. To potwierdza, że ten sukces nie jest jednorazowy, a trwały. Jestem bardzo dumny z tego, że mamy wśród naszych uczniów, tych wybitnie zdolnych. Jednakże sukcesy szkolne naszych uczniów to także efekt pracy dyrektorów i kadry pedagogicznej szkół gminnych.

W dowód uznania za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia,  obecni na spotkaniu rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Tylko dobra współpraca między szkołą, a pracą wychowawczą w domu rodzinnym przynosi wymierne efekty.

Uroczystość uświetniły występy stypendystów, którzy umilili czas wszystkim zebranym recytacją wierszy, śpiewem oraz tańcem.

Uczennice i Uczniowie, Drodzy Młodzi Przyjaciele,

bogactwem każdego społeczeństwa są ludzie zdolni. Jednakże nic samo nie przychodzi. Uzyskanie stypendium także wymaga pracy i systematyczności. Gratuluję Wam, Młodzi Przyjaciele, wyników i zachęcam do dalszego zdobywania wiedzy i osiągania sukcesów, które w następnym semestrze tego roku szkolnego także będą docenione. Życzę niezliczonej ilości nagród i wyróżnień. Życzę wszystkiego tego, co pozwoli Wam realizować swoje pasje  i spełniać marzenia. Zachęcajcie swoich kolegów do dołączenia do grona wyróżnionych w przyszłym semestrze. Inwestycja w naukę jest najlepszą inwestycją w przyszłość, a kluczem do sukcesu jest m.in. wiedza i wykształcenie.

 

Od 1 marca 2015 r.

nowe zmiany w dowodach osobistych

 

Dnia 1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany dotyczące:

- Rejestracji noworodków - wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka, w urzędzie dokonywać się będzie jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

- Odpisów aktów stanu cywilnego - Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej będzie właściwy, jak dotychczas dla rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie gminy Biała Piska.

- Odpisów aktów stanu cywilnego. Będzie je można pobrać w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Jest to odmiejscowienie wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego. Będzie również istniała możliwość pozyskania odpisu poprzez platformę e-PUAP. Przewidywany termin załatwienia około do 10 dni.

- Zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego - Ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.,
- Dowodów osobistych m.in.w zakresie:

 1. możliwości złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce,
 2. możliwości złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną. Obywatel odwiedzi Urząd  Miejski w Białej Piskiej wyłącznie w celu odbioru gotowego dokumentu tożsamości,
 3. w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,
 4. możliwości działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, która nie wychodzi z domu,
 5. możliwości dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną,
 6. ujednolicenia wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach,
 7. obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach,
 8. braku adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym. Do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego,
 9. prosty do wypełnienia wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego.
  Ewidencja ludności:
 1. możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę drogą elektroniczną,
 2. możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu zameldowania.

Aplikacja informatyczna, która wspierać będzie System Rejestrów Państwowych, a którą przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,  nadal jest  modyfikowana. Dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w przypadku problemów z aplikacją.  Ze swojej strony nie zaniedbujemy staranności dla najlepszej realizacji nowych zadań leżących po stronie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. W sprawach wymagających wyjaśnienia zachęcamy do kontaktu z nami (dowody osobiste, sprawy rejestracji stanu cywilnego 87/424 13 64, ewidencja ludności 87/424 13 72).

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

Data powstania: środa, 25 lut 2015 10:53
Data opublikowania: środa, 25 lut 2015 11:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 gru 2018 10:34
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1658 razy