BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

OBOWIĄZKI NAJEMCÓW LOKALI

Najemca jest zobowiązany do używania  wynajmowanego  lokalu  zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Jeżeli w czasie trwania najmu wystąpi koniecznośc napraw, które obciążają wynajmującego, obowiązkiem najemcy jest niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie Gminę Biała Piska.

 

Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego.

Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:

1)   podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;

2)   okien i drzwi;

3)   wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;

4)   trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;

5)   osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;

6)   pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;

7)   etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;

8)   przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;

9)   innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:

a)  malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,

b)malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych.

 

Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego
i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

 

Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal
i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy.

Wynajmujący może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez najemcę
przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu.

 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zminie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zmianami.)

Data powstania: środa, 25 lut 2015 08:04
Data opublikowania: środa, 25 lut 2015 08:05
Data edycji: piątek, 24 lut 2017 09:16
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 865 razy
Ilość edycji: 1