BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO – GMINY BIAŁA PISKA

Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji  i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie
z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.

 Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:

1)   utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;

2)   dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa
w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie
od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;

3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy,

a zwłaszcza:

a)  napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody - bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej -
z wyjątkiem osprzętu,

b)  wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek
i wykładzin podłogowych, a także tynków.

 

 Podstawa prawna:  art 6 a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zminie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.)

Data powstania: środa, 25 lut 2015 08:02
Data opublikowania: środa, 25 lut 2015 08:03
Data edycji: piątek, 24 lut 2017 09:32
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 891 razy
Ilość edycji: 1