BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

TERMIN PŁATNOŚCI:

OPŁAT CZYNSZU ZA NAJMEM LOKALU MIESZKALNEGO I UŻYTKOWEGO ,

NALEŻY DOKONYWAĆ ZA MIESIĄC BIEŻĄCY ( Z GÓRY)

w terminie do 25 dnia każdego miesiąca

Za termin dokonania zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Biała Piska.

Rachunek bankowy,  na który należy dokonywać opłat:

39 93640000 2007 0003 0316 0001

lub na indywidualny rachunek bankowy przypisany dla najemcy

 

Tytuł wpłaty: „czynsz za mieszkanie za miesiąc …… rok........ Nr ewid...........................”

lub „Czynsz za mieszkanie – zaległość" Nr...................ewidencyjny przypisany dla kartoreki najemcy .

Za opłaty solidarnie odpowiadają osoby pełnoletnie stale zamieszkujące w lokalu,
z wyjątkiem małoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

W przypadku nie wnoszenia opłat w podanym wyżej terminie,  zgodnie z art. 359 § 1 i 2 oraz art. 481 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r.  poz. 459 ze zm )  naliczane są odsetki ustawowe w wysokości:

 - 13 % rocznie, naliczane w  okresie od  15.12.2008 do  22.12.2014

podstawa prawna  (Dz. U. z 2008 r. nr 220, poz. 1434)

-   8 % rocznie, naliczane od dnia 23.12.2014 r.

podstawa prawna (Dz. U. z 2014 r. poz. 1858).

- 7 % rocznie od 1 stycznia 2016 r. (odsetki ustawowe za opóźnienie).

- 9,5% rocznie dla lokali użytkowych .

Druki wpłat można odbierać w  Referacie Gospodarki Mieszkaniowej - Biała Piska ul. Plac Adama Mickiewicza 23.

Data powstania: środa, 25 lut 2015 07:57
Data opublikowania: środa, 25 lut 2015 08:00
Data edycji: piątek, 27 lut 2015 09:46
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1041 razy
Ilość edycji: 3