BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obowiązki informacyjne zarządców nieruchomości

Na podstawie art. 4a  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn zm.) Gmina
w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego, ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących
do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części. Zestawienie, powinno uwzględniać wysokość czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku
i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem.

Gmina sporządzając zestawienie, korzysta z danych przekazanych przez zarządców nieruchomości, dane własne, dane przekazane przez właścicieli i lokatorów oraz organizacje ich zrzeszające,
a także dane pochodzące z innych źródeł.

Wzór i terminy przekazywania przez zarządców nieruchomości danych, zostały określone
w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873).  Zgodnie z § 2 rozporządzenia „ Zarządcy nieruchomości określają dane dotyczące czynszów
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Dane określane są za okresy półroczne danego roku kalendarzowego i przekazywane urzędowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w terminie:

1)   za pierwsze półrocze - do końca lipca danego roku;

2)   za drugie półrocze - do końca stycznia roku następnego.

Data powstania: środa, 25 lut 2015 07:49
Data opublikowania: środa, 25 lut 2015 07:50
Data edycji: wtorek, 7 lut 2017 11:32
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2675 razy
Ilość edycji: 1