BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

SPOKÓJ I ATMOSFERA PRACY W GMINIE

 • Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim
  Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim
 • Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim
  Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim
 • Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim
  Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim
 • Powitanie Zastępcy Burmistrza Białej Piskiej Andrzeja Braun
  Powitanie Zastępcy Burmistrza Białej Piskiej Andrzeja Braun
 • Powitanie Zastępcy Burmistrza Białej Piskiej Andrzeja Braun
  Powitanie Zastępcy Burmistrza Białej Piskiej Andrzeja Braun
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska,
w okresie kampanii wyborczej informowałem Państwa, że „wybiorę młodego zastępcę - mieszkańca gminy, niezwiązanego z urzędem i jednostkami gminy, który będzie pracowity tak jak i ja”. Uprzejmie więc informuję, że z dniem 02 lutego 2015 r. na stanowisko Zastępcy Burmistrza Białej Piskiej powołałem Pana Andrzeja Braun. Swoją dotychczasową postawą i pracą Pan Andrzej Braun udowodnił, że jest człowiekiem uczciwym, pracowitym, który potrafi sprawnie kierować sprawami mieszkańców. Opinie wielu mieszkańców, które trafiły do mnie potwierdzają, że mój wybór był słuszny. Panu Zastępcy życzę wiele wytrwałości w służbie na rzecz mieszkańców Miasta I Gminy Biała Piska.
Chciałbym tylko dodać, że Pan Andrzej Braun był jedynym kandydatem, któremu zaproponowałem to stanowisko. Widzicie więc Państwo jak śmieszne były różne spekulacje na temat kandydata na Zastępcę Burmistrza i zapewne sami Państwo domyślacie się jaki był ich cel. Bardzo bym też prosił, aby niektórzy mieszkańcy darowali już sobie nieuzasadnione, złośliwe komentarze, które świadczą tylko, że ich autorzy są osobami sfrustrowanymi i nie potrafią pogodzić się z decyzjami wyborców. Czas wyborów już się skończył. Obecny czas to czas pracy.

Szanowni Państwo,
chciałbym również poinformować, że w dniach od 25 listopada 2014 r. do 19 stycznia 2015 r. została przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) kontrola pięciu projektów unijnych zrealizowanych przez naszą gminę w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Kontrola dotyczyła głównie projektu „Modernizacja stadionu miejskiego w Białej Piskiej III etap”. W ramach przeprowadzonej kontroli bardzo dokładnie i wnikliwie sprawdzono i zweryfikowano dokumentację techniczną projektu, wniosek o dofinansowanie, wniosek o płatność, dokumentację przetargową, dokumentację odbioru inwestycji oraz jakość i stan techniczny wykonanych prac. W dniu 27 stycznia 2015 r. do Urzędu wpłynęło wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w którym NIK pozytywnie ocenił realizację przez Gminę Biała Piska w/w projektu. W uzasadnieniu oceny podano
cytuję „Ocenę pozytywną uzasadniania w szczególności poprawne przygotowanie wniosku o dofinansowanie ww. projektu, prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dofinansowanej operacji, a także terminowe wykonanie przedmiotowej inwestycji oraz prawidłowe jej rozliczenie.”
Bardzo często media podają, że po kontroli NIK negatywnie ocenia pracę badanych instytucji, samorządów, czy też nawet ministerstw. Przypomnę więc tylko, że jest to kolejny pozytywny raport NIK (poprzedni dotyczył inwestycji Masterplan), który potwierdza, że sprawy Gminy są dobrze prowadzone, a pozytywna ocena wystawiona przez NIK to szczególne wyróżnienie dla zaangażowania i pracy mojej i moich współpracowników.

Drodzy Mieszkańcy,
w styczniu 2015 roku odebrano kolejny projekt dofinansowany z funduszy unijnych „Utworzenie Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim poprzez zagospodarowanie działki nr geod. 20/100”. W ramach tego zadania wykonano małą siłownię zewnętrzną, wiatę grillową, palenisko, mini scenę wraz z ławkami, plac zabaw, elementy małej architektury, sektor dla seniorów, częściowe utwardzenie terenu kostką, ogrodzenie zewnętrzne oraz oświetlenie. Już wkrótce ten wspaniały obiekt zostanie przekazany do użytku i z pewnością będzie dobrze służył mieszkańcom Bemowa Piskiego.

Szanowni Państwo,
po jednomyślnym uchwaleniu przez Radę Miejską w Białej Piskiej budżetu na 2015 rok przystąpiłem do realizacji zadań zapisanych w powyższym dokumencie. Zlecane są już kolejne dokumentacje techniczne dla ważnych inwestycji. Przygotowujemy się również do nowych konkursów unijnych których ogłoszenie planowane jest na drugie półrocze 2015 roku. Wstępnie znane są już możliwości i warunki pozyskania kolejnych funduszy unijnych między innymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Dlatego też dołożę wszelkich starań aby tak jak dotychczas nasza gmina pozyskała kolejne miliony na inwestycje i rozwój. Liczymy na pomoc i dobrą współpracę z Panem Marszałkiem i Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szczególna pomoc będzie płynęła ze strony Pani Marszałek Wioletty Śląskiej-Zyśk, o czym Pani Marszałek zapewnia naszych mieszkańców.
Skuteczne pozyskanie kolejnych środków unijnych będzie też możliwe dzięki racjonalnemu, oszczędnemu i rozważnemu zarządzaniu budżetem naszej gminy. Podobnie jak w latach poprzednich osobiście nadzoruję i koordynuję wszystkie wydatki i dochody budżetu. Pozwala mi to na bieżące i aktualne monitorowanie stanu finansów gminy.
Dzięki temu opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o naszych finansach są pozytywne, a w gminie nie musimy dokonywać dużych cięć w wydatkach publicznych, redukcji inwestycji i zwolnień pracowników. Wierzę, że Państwo to doceniacie.
Jak zawsze powtarzam: w gminie potrzebny jest spokój i atmosfera pracy. Dzięki Państwa wsparciu i naszej pracy wspólnie zrealizujemy następne ważne dla nas wszystkich i oczekiwane przez mieszkańców zadania i inwestycje.


Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

Data powstania: czwartek, 5 lut 2015 07:01
Data opublikowania: czwartek, 5 lut 2015 07:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 gru 2018 10:34
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2052 razy