BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja dla przedsiębiorców

W związku z realizacją projektu w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wprowadzonego na podstawie uchwały nr 58/676/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego projektu pn. "Warmia i Mazury dla dużej rodziny", istnieje możliwość przystąpienia do programu partnerów, którzy będą podejmować działania na rzecz rodzin wielodzietnych, w szczególności poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych uprawnień.
Projekt zakłada stworzenie katalogu miejsc przyjaznych rodzinie – placówek, instytucji, firm wspierających rodziny poprzez oferowanie usługi, produkty i artykuły oraz realizację działań przyczyniających się do wzrostu kondycji rodzin.

Przystąpienie do programu podmiotów o zasięgu lokalnym będzie następowało na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Szczegółowe informacje o programie oraz formularz aplikacyjny dla firm znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie.

Wszelkie zapytania należy kierować do pracowników Biura ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej tel. 89-521-95-52 lub 89-521-95-23, bądź na adres e-mail: rops@warmia.mazury.pl
Data powstania: czwartek, 22 sty 2015 11:35
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2015 11:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 gru 2018 10:34
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 987 razy