BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wyjaśnienie treści SIWZ

Grupa Zakupowa Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2015 do 31.03.2016
Biała Piska, dn. 16.01.2015 r.

Znak sprawy
BiRG ZP.271.17.2014.
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy: Grupa Zakupowa Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2015 do 31.03.2016

Informacja o zmianie treści załącznika 2b do SIWZ – Formularz Oferty Część II zamówienia Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.

Zgodnie z art. 38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) informujemy, że dokonano zmiany treści załącznika nr 2b do SIWZ Formularz oferty Część II zamówienia Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.
Załącznik nr 2b do SIWZ – Formularz Ofertowy – oświadczenia

W części dotyczącej obliczenia ceny
dotychczasowa treść:

Oświadczam, że oferuję wykonanie zamówienia publicznego określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) na warunkach określonych w SIWZ:
1) Za cenę brutto: ............................................................................ zł
(słownie ……………………………………………………………..…...................................)

wyliczoną wg wzoru:
Cenę oferty należy obliczyć wg wzoru:
C = Cj brutto obiekty x E obiekty
gdzie
Cj brutto obiekty = Cj netto obiekty +podatek VAT

zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ Rozdział XII.

Zmieniona treść:

Oświadczam, że oferuję wykonanie zamówienia publicznego określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) na warunkach określonych w SIWZ:
1) Za cenę brutto: ............................................................................ zł
(słownie ……………………………………………………………..…...................................)

wyliczoną wg wzoru:
Cenę oferty należy obliczyć wg wzoru:
C = Cj brutto oświetlenie x E oświetlenie
gdzie
Cj brutto oświetlenie = Cj netto oświetlenie +podatek VAT

zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ Rozdział XII.

Pozostałe zapisy formularza ofertowego pozostają bez zmian.
Załączniki:
Załącznik nr 2b – zmiana

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 16 sty 2015 13:36
Data opublikowania: piątek, 16 sty 2015 13:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:37
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 52822 razy