BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

nieruchomość niezabudowana stanowiąca własnośc Gminy Biała Piska przeznaczona do sprzedaży zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 VII 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej Nr XXIII221/04 z dnia 30 IX 2004 r.
Położenie nieruchomości- Drygały,ul. Kościuszki
Opis nieruchomości- nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 240/5 o pow. 117 m2, przeznaczona na cele rolne. Wartośc nieruchomośći została ustalona na kwoę 1 700 zł.

1. wyżej opisana nieruchomośc niezabudowana- działka pod usługi bez prawa zabudowy została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

2. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy art.34 ust.1 pkt1 i 2 wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni tj do dnia 3 I 2005 r.

3. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 14 XII 2004 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Piskiej i w Drygałach. Informacja o podaniu do publicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Inbformacji Publicznej oraz w Gazecie Piskiej. Po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób wymienionych w pkt. 2 nieruchomośc zostanie przeznaczona do zbycia.
Data powstania: czwartek, 25 lis 2004 12:00
Data opublikowania: czwartek, 25 lis 2004 12:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 sty 2005 08:45
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1624 razy