BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2015 roku.
Biała Piska 23-12-2014 r.


znak sprawy:
BiRG ZP.271.14.2014


OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w procedurze zamówienia publicznego przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 05 grudnia 2014 r. w przedmiocie zamówienia pn.: Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2015 roku unieważnia przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Uzasadnienie
W terminie przewidzianym do składania ofert nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".


Data powstania: wtorek, 23 gru 2014 08:20
Data opublikowania: wtorek, 23 gru 2014 08:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:35
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 54173 razy