BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Marek Grabowski

Kontakt:
e-mail:rada@bialapiska.pl
tel.: 87 4241366
fax : 87 4241351


Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.
Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy wiceprzewodniczący, w szczególności:
1)zwołuje sesje Rady,
2)przewodniczy obradom,
3)sprawuje policję sesyjną,
4)kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5)zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6)podpisuje uchwały Rady,
7)czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

Podziału zadań w powyższym zakresie dokonuje Przewodniczący Rady.

Data powstania: wtorek, 2 gru 2014 10:56
Data opublikowania: wtorek, 2 gru 2014 10:57
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 5342 razy