BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat Burmistrza Białej Piskiej

Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna

W związku z przystąpieniem Gminy Biała Piska do realizacji wspólnego z Gminami wchodzącymi w skład Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Ełku przedsięwzięcia

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna”, i opracowanie wieloletniej prognozy dofinansowania zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie i budżetu Gminy Biała Piska na lata 2015-2020,

zapraszam zainteresowanych Mieszkańców, aby w dniach od 12 stycznia do 15 lutego 2016 roku

w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej pok. nr 14 w godzinach od 7.00 do 15.00, składali wstępne wnioski na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

 

Uprzejmie informuję o możliwości dofinansowania kosztów prac związanych z wymianą lub usuwaniem pokrycia dachowego, elewacji lub innych elementów budowlanych zawierających azbest, obejmujących:

1) demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

lub

2) załadunek zdemontowanych już wyrobów zawierających azbest, transport, unieszkodliwianie.

  • Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, których nieruchomość znajduje się na terenie naszej Gminy.
  • Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych.
  • Zadanie musi być wykonane przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.
  • Dotacja celowa może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych.
  • Dotacji udziela się raz dla danego obiektu.

 

W razie jakichkolwiek pytań należy zgłosić się do tutejszego Urzędu – Referat Finansowy, pok. nr 14, numer telefonu 87 4241355.

Druki wniosku można:

- otrzymać w tutejszym urzędzie lub u Sołtysa danego Sołectwa,

- pobrać ze strony internetowej bip.bialapiska.pl w zakładce azbest.

Do wniosku należy dołączyć:

- wypis z rejestru gruntów i budynków oraz kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem miejsca, z którego był lub będzie usuwany azbest,

- potwierdzenie przez Starostwo Powiatowe przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych (kserokopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 11 wrz 2014 12:23
Data opublikowania: czwartek, 11 wrz 2014 12:25
Data edycji: środa, 13 sty 2016 07:18
Data przejścia do archiwum: środa, 7 lut 2018 07:18
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6265 razy
Ilość edycji: 1